I går ba likestillingsminister Karita Bekkemellem norske bykommuner om å lage en plan for å bedre homofiles levekår. Bergen var blant kommunene som fikk brevet, der ministeren oppfordret kommunene til å sette i gang med arbeidet.

Men i Bergen er arbeidet så smått kommet i gang allerede, på initiativ fra Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH).

— Vi tok kontakt med byrådet i første omgang, og har kommet i en dialog med byrådsleder Henning Warloe. Vi har hatt et møte der vi diskuterte litt fram og tilbake og snakket litt om våre ønsker, sier styremedlem Hallvard Øren i LLH Bergen og Hordaland.

- Til bystyret før sommeren

Henning Warloe er enig i at en plan bør komme på plass.

— Prosessen er blitt noe forsinket, fordi det har vært mange andre store saker som har krevd oppmerksomhet den siste tiden. Men vi håper å komme i gang med arbeidet snart, slik at vi kan legge en plan frem for bystyret før sommeren. Så det var nok ikke nødvendig med noe brev fra ministeren for vår del, sier Warloe.

Øren synes likevel det er positivt at Bekkemellem tar et slikt initiativ, med tanke på kommuner der politikere har uttalt at det ikke finnes behov for noen handlingsplan.

— Det er greit nok at det er homokamp på nasjonalt nivå, for å få på plass lover og regler. Men skal en gjenomføre ting i praksis, må det skje i nærmiljøet, sier han.

Oslo som forbilde

Bystyret i Oslo vedtok tidligere i år en handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile, etter tett samarbeid med LLH i Oslo og Akershus. Foreningen i Bergen har fulgt arbeidet med planen i Oslo tett, og tror mye av arbeidet som er gjort i Oslo kan brukes også i Bergen. Byrådslederen har også lest Oslo-planen.

— Jeg har sett grundig på den. Det er ikke alt som er like relevant her i Bergen, men vi ønsker å gjøre noe tilsvarende, sier Warloe.

Informasjon til ungdom

Blant tiltakene LLH ser for seg i planen, er et mer systematisk syn på informasjon til ungdom.

— I dag driver LLH og Skeiv ungdom i fellesskap informasjonsarbeid i skoler. Men det skjer på vårt initiativ. Å få inn at det skal snakkes om homofili i skoen er viktig, sier Hallvard Øren.

I tillegg ønsker LLH at det på alle i nivå i kommunene skal bli tatt hensyn til homofiles behov.

— Enten det nå gjelder skole, helsevesen eller sosialvesen. Nå er det for eksempel en del homofile som har levd åpent hele livet som nærmer seg pensjonsalder. Det er viktig at de blir tatt godt imot når de eventuelt skal inn i sykehjem eller eldreomsorg. At ikke de som møter dem automatisk går ut fra at de er heterofile, sier Øren.

VIL HA PLAN: Byrådsleder Henning Warloe håper at en handlingsplan mot diskriminering av homofile kan være klar for bystyrebehandling før sommeren.