— Jeg har akkurat fått vite dette. Jeg er litt overrasket selv, i alle fall over den voldsomme utviklingen i saken. Jeg trodde ikke vi var så veldig langt fra en løsning, sa Carl Fredrik Seim, da BT i går ettermiddag fikk fatt i 28-åringen på vei til Spania for å hente familien. Han stiller seg uforstående til at kjøpet blir stoppet.

— Jeg er overrasket over at en går ut og ødelegger prosessen når den var i en sluttfase. Seim sier finansieringen er i orden og at første avdrag står klart på klientkontoen til Seims advokat Jan Vablum.

— Og resten?

— Det var også klart, og skulle betales i løpet av juli.

- Har finansiering

— Det er utrolig at han fremdeles tror vi er i handel, sier Mjellem & Karlsen-eier Helge Stokke.

Ifølge Stokke har kjøperne aldri kunnet dokumentere at finansieringen er i orden.

— Når vi ikke får se noen lånetilsagn vet vi ikke hvilke betingelser som blir stilt for utbetalingen, sier Stokke.

Seim kan ikke bekrefte at de har lagt frem slike dokument, men sier de har fått tilbakemelding om at de får den nødvendige finansieringen.

Helge Stokke har etter det BT forstår krevd at hele kjøpesummen skulle betales samlet, mens kjøperne ønsker å betale i flere avdrag utover i juli. Seim sier han hadde en muntlig avtale om dette med Stokke, noe Stokke avviser totalt.

— Det må i beste fall bero på en misforståelse, sier Stokke.

Ifølge Seim skulle første avdrag betales ut 3. juli, noe som ikke har skjedd fordi Stokke ifølge Seim gikk tilbake på avtalen.

Helge Stokke på sin side sier partene tidligere i uken inngikk en avtale om betalingsutsettelse til 10. juli, en avtale kjøperne trakk seg fra tre minutter før fristen gikk ut.

Mislighold

Seim stiller seg også uforstående til påstandene om at de har misligholdt avtalen, ved at de ikke har betalt innen fristene 31. mai og 30. juni. Han sier de utsatte utbetalingen da de oppdaget store tap i regnskapene før salget.

— Vi hadde forutsatt at regnskapet var som det var opplyst. Når det ikke var slik måtte vi gå tilbake til dem som sto for finansieringen. Det var så store avvik at våre långivere måtte ta en ny behandling. De viktigste selskapene gikk med underskudd, slik så det ikke ut da vi inngikk avtalen, sier Seim.

Stokke på sin side hevder at det samlede resultatet for HMS Holding ble bedre enn en antok da kjøpsavtalen ble inngått.

Rettslig etterspill

Mye tyder på at gårsdagens brudd kan få et rettslig etterspill.

— At dette får et etterspill tror jeg vi skal se som rimelig klart, sier Stokke.

Seims advokat Jan Vablum sier de vil ta kontakt med selgerne over helgen for å få avklart situasjonen. Seim sier han ikke helt har gitt opp håpet om å kjøpe, men at en først må få avklart saken.

— Hvis de vil trekke seg 100 prosent fra avtalen, må vi få klarhet i det, sier Seim.