Helt frem mot 19-tiden torsdag sto det til dels lange køer inn mot Bergen på E39 Steinestøvegen.

I 16.30-tiden meldte en tipser til BT at køen mot Åsane sto utover mot Steinestø-området.

— Uvanlig mye kø

Korkproblemene kom etter dagens åpning av Eikåstunnelen, som flere har håpet skulle løse problemene i hvert fall i Vågsbotn-området i ettermiddagsrushet.

Prosjektleder for Eikåstunnelen, Steinar Eide, la selv merke til køen da han kjørte nordover på E39 torsdag ettermiddag - også det i 16.30-tiden.

— Der så jeg jo all trafikken, at det var uvanlig mye kø fra nord til å være på den tiden. Men hvorfor det korket seg, det vet jeg ikke. Vi har i hvert fall gjort så godt vi kan og har bygget et fint anlegg, sier Eide om oppgraderingen som Eikåstunnelen er en del av.

- Tror du køene i ettermiddag har med nyveien og -tunnelen å gjøre?

— Jeg vet ikke. Det har jeg ikke fått tid til å tenke noe på. Det eneste nye utenom tunnelåpningen er det tredje trafikklyset ved avkjøringen til Vikaleitet. Men om det ble brukt i dag, vet jeg ikke. Da jeg selv kjørte forbi i ettermiddag, blinket det gult.

Venne seg til

Eide tror bilistene må få «venne seg til kjøresystemet og -mønsteret».

— Når det gjelder trafikk er det ikke alltid til å bli helt klok på hvorfor det tetter seg til. Med mye trafikk, skal det uhyre lite til før det korker seg og forplanter seg. Og i dag syntes jeg det var mye trafikk til å være så pass sent på ettermiddagen.

- Ble du litt skuffet over køproblemer på åpningsdagen for den nye tunnelen?

— Jeg har ingen som helst formening om hvorfor det ble slik. Jeg har bare registrert at det var veldig tett trafikk fra nord. Men om det var fordi folk kjørte sent for å se eller hva, det vet jeg ikke.

- Hvordan vil dere følge dette opp fremover?

— Vegtrafikksentralen vil følge med på trafikkflyten og køsituasjonen rundt nyanlegget via sine kamera. I tillegg vil vi ha folk til å justere på trafikklysene, spesielt dem ved Haukås og Breistein.