BT skrev i går at en lovendring skal gjøre det lettere for folk flest å la advokaten bli på sitt kontor og føre rettssaken selv.

— Tanken er at systemet skal bli billigere og mer effektivt. Problemet er at reglene og tvistene ikke er blitt enklere. Det blir veldig krevende for vanlige folk å sette seg inn i dette, sier advokat Nina Monssen.

— Hvordan tror du folk greier å håndtere slike saker selv?

— Det finnes alltid ressurssterke mennesker som vil klare seg godt. Men mange vanlige mennesker vil føle seg utrygge og hjelpeløse i domstolen, sier Monssen, som også er leder i Den Norske Advokatforening, avd. Hordaland/Sogn og Fjordane.

- Vil si nei til klienter

Endringene i den nye tvisteloven setter også begrensninger for hvor mye advokater kan kreve i salær. Monssen tror at dersom de begrenses for mye, så vil advokatene i større grad si nei til saker.

— Noen saker er kompliserte. De krever et større arbeid i tid. Dersom vi ikke kan ta betalt for den tiden vi bruker, må vi si nei til å ta oppdraget. Noen klienter har dessuten større behov for støtte enn andre, sier hun.

For at vanlige folk lettere skal kunne føre sakene selv, skal dommerne bistå mer aktivt før selve rettssaken.

— Selv om de kan ha en god sak, er det mange som resignerer på grunn av tiden det tar og prisen for å bruke advokat. Dersom lovendringen fører til at disse tar saken til retten, er det bra, sier advokat Helge Hansen.

- Dropp saken

Men den erfarne advokaten er ikke veldig optimistisk med hensyn til effekten av endringen.

— Jeg har vanskelig for å se at folk med krav på 70-80.000 kroner skal kunne håndtere dette fullt ut selv. Min erfaring er dessuten at veldig mange småkrav blir ordnet utenfor retten. Derfor tror jeg ikke det blir de helt store konsekvensene av dette.

Hansen er ikke redd for at advokatene skal få mindre å gjøre fra nyttår.

— Vi går veldig sjelden i retten med så små saker likevel. Hverdagen i dag er at en del mennesker kommer til oss med små krav, for eksempel rundt 20.000. Da må vi fortelle dem at advokatutgiftene fort kommer opp i 10.000. Dessuten ender ofte slike krav med et forlik, slik at de kan ende opp med null og niks igjen. Da råder vi dem til å dropper kravet, selv om de kan ha en god sak, sier han.