— Problemet rundt importerte arter er stadig økende, og vil trolig bare bli verre og verre. De dukker opp på flere og flere plasser. Det typiske er at de i sitt nye miljø ikke har naturlige arter eller parasittene som naturlig holder dem nede, sier Bjørn Arild Hatteland, som tar doktorgrad på brunsneglen ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Vanskelige å oppdage

— Det er ingen tvil om at problemene rundt innførte arter øker med globaliseringen. Insekter, virvelløse dyr, egg eller larver kommer med matvarer og prydplanter. De er små og ikke enkle å oppdage uten spesielle kontrollsystemer, sier Ingvar Byrkjedal, førsteamanuensis ved Bergen museum, naturhistoriske samlinger.

— Flere av snegleartene som ikke hører hjemme i vår fauna er kommet inn som egg i trepaller fra Sør-Europa.

- Gjør stor skade

Norske myndigheter blir mer og mer opptatt av å fjerne arter som er på vidvanke og ikke hører til i norsk fauna.

— I noen tilfeller gjør de stor skade i faunaen. Norsk vinter beskytter mot en rekke småorganismer, men lenger sør i Europa nærmest invaderer de nye artene store områder, blant annet kan termitter gnage opp treverket på hus.

De fremmede artene kan også innebære helsefare for mennesker, mener Byrkjedal.

— Det kan vi ikke se bort fra, for eksempel i form av smitte. Nye arter er ikke nødvendigvis et onde, men forvaltningsorganene jobber etter et føre var-prinsipp, og ønsker å unngå at de opptrer som ekstra rovdyr i balanserte systemer, og utkonkurrerer beslektede arter, sier Byrkjedal.

Kvalt av brunsneglen

— De fleste innførte artene skaper ikke noe problem. Men vi har fått rapporter om folk som dyrker jordbær i bergensområdet, som har måttet gi opp på grunn av brunsnegl, sier Hatteland, og fortsetter:

— Og det var en vekker å oppdage at Fløyen har stort sett bare importerte tresorter, og at halvparten av alle snegleartene der er kommet med diverse vekster. Så har vi jo diverse eksotiske krabber som kommer med spillvann og kryper opp i fjæren utenfor Mongstad. Men de fleste tar heldigvis sin død av klimaet.