Martin Smith-Sivertsen sier at han var overrasket, og veldig fornøyd da han fikk vite at seks av syv i nominasjonskomiteen ønsket ham som byrådslederkandidat for Bergen Høyre.

Han sier at han føler at han har bred støtte, men at han ikke er trygg på å vinne nominasjonsvalget 14. oktober.

— Jeg føler meg sterkt ønsket, men det er antall stemmer i representantskapet som avgjør. Så jeg er ikke trygg på noe som helst, sier han.

Snakket sammen i dag

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen var i byrådsmøte i formiddag. Men Smith-Sivertsen forteller at han hadde en samtale med henne da innstillingen fra komiteen ble kjent for kandidatene tidligere på dagen.

— Snakket dere om hvordan en eventuell overgang fra en byrådsleder til en annen skal skje?- Jeg hatt en kort prat med Ragnhild etter at innstillingen var klar i dag. Da gikk vi blant annet raskt igjennom dette.

- Tror du det blir problematisk?

— Nei, det tror jeg ikke. Det blir en betydelig overgang for meg personlig, men ellers tror jeg ikke det vil by på problemer.

- Hvordan er ditt forhold til Stolt-Nielsen?

— Mitt forhold til Ragnhild har vært godt alltid, det er intet problem. - Men mange opplever prosessen som en mistillit til henne?

— Jeg mener det har vært ryddig og åpen prosess som Høyre skal ha ros for. Det er jo en viktig egenverdi at representantskapet har flere kandidater å velge mellom.

- Kan ikke striden skade partiet?

— Ikke i forhold til denne valgprosessen. Den har vært svært ryddig.

Beholder byrådene

Dersom en byrådsleder går av, må hele byrådet gå. Deretter vil ordføreren be det største partiet - altså Høyre - om å danne nytt byråd. I så fall vil Smith-Sivertsen beholde de fleste av dagens byråder, forteller han.

— Jeg vil i så fall bygge videre på dagens plattform, med et fortsatt byrådssamarbeid med Frp. Hovedstammen av byrådet vil være den samme.

- Så det betyr at de fleste av byrådene blir sittende?

— Ja, det håper jeg.

Skolebyråd Harald Victor Hove har tidligere sagt at han ikke ønsker å fortsette som byråd dersom Stolt-Nielsen ikke får tillit.

Smith-Sivertsen ønsker ikke å kommentere byrådssammensetningen nærmere før nominasjonsmøtet. Han har heller ikke snakket med ordfører Trude Drevland om det rent praktiske rundt et eventuelt byrådsskifte.

— Jeg har følt at det var riktig å avvente med det, sier han.