Det sier informasjonssjef Kaare Enæs i Tide Buss.

Han mener det er umulig å gardere seg mot forsinkelser og avlyste avganger blant busselskapets 3500 daglige avganger.

– Noen av disse vil være forsinket. I vinter har vi for eksempel sett dager med mye snø og vanskelige trafikkforhold. Med de trafikkforholdene vi har i byen, vil det være vanskelig å unngå forsinkelser.

Bybanen

Blant annet har Bybane-bygging og stenging av Inndalsveien ført til trøbbel i tidstabellen for mange av de største linjene.

– Det er en del forsinkelser over Kalfaret og Landås i rushtrafikken. Her ser vi frem til at det kommer kollektivfelt i nær fremtid. Det vil trolig bedre situasjonen betydelig.

Dette er Enæs sine svar på ungdommens ønsker:

  • Skjerm og høyttalere: – Dette er gjennomført på linje 2. Med nytt billettsystem, vil dette skje på alle busser. I mel-lomtiden skal sjåførene benytte høyttaleranlegget på oppfordring og på sentrale holdeplasser.
  • Rutetider tilpasset hver stopp: – Det er vurdert. Inntil videre fortsetter vi den nåværende ordningen med å angi kjøretiden fra endeholdeplassen til den holdeplassen du står på.
  • Rutetabeller på alle stopp: – Det skal det i utgangspunktet være på alle. Det kan skje at de er blitt tatt ned midlertidig.Fører ikke statistikk

Tide fører ikke punktlighetsstatistikk på hver enkelt avgang, selv om de har oversikt over hvilke linjer som er mest utsatt for forsinkelser eller kanselleringer.

– Vi får tilbakemeldinger fra sjåfører, slik at vi stort sett kjenner trafikkbildet til enhver tid. Dette blir registrert hos våre planleggere, sier Enæs.

Tides busser har ifølge Enæs en snittalder på rundt 9 år.

– Snittalderen har de siste årene gått opp med et par år mer enn det som ellers ville være normalt. Det er en konsekvens av at det ble vedtatt at kollektivtrafikken skulle ut på anbud. Vi må avvente situasjonen.