På tirsdag var Komite for miljø— og byutvikling på befaring på tomten, der de to utbyggerne planlegger 52 større eneboliger.

Landbruk, natur og friluft

– Dette er en plan som ble påbegynt i 1988, sier Tom Steckmest.

– Vår intensjon er først og fremst å få utvidet fredningsarealet på nordøstsiden av tomten. Utkjørselen til Ervikvegen er også viktig – den er ikke bra i dag. Samtidig utvikler vi en del av arealet til boliger.

Tanken bak prosjektet er å tilrettelegge arealet for fremtiden.

– Gårdsdriften her ble lagt ned for 30 år siden, men området har fortsatt en såkalt LNF-beskrivelse (landbruk, natur og friluftsområde). Det er på høy tid at vi får en avklaring nå, slik at området får en korrekt arealbeskrivelse.

Runesteinen

Planforslaget inkluderer både 52 nye boligtomter, 10 eksisterende boliger og opprustning og trafikksikring av de første 500 meter av veien mot Vollane fra Ervikveien. Steckmest tar også sterkt til orde for å ta vare på det fredede arealet inntil det fremtidige boligfeltet.

– Det er viktig å få beskyttet dette området, sier han.

– Her har vært bosetting i tusener av år, så det ligger mye historie rett under bakken her.

– Det har vært snakket om å føre tilbake runesteinen som ble funnet nede ved stranden. Er dette et prosjekt dere vil støtte?

– Vi har ikke fått noen henvendelse om det. Men vi er ikke negative til en slik plan, og vil bare synes det er hyggelig dersom noen ber oss medvirke til dette.

Saken avgjøres på førstkommende bystyremøte 10. november.

UNDER SAMME PARAPLY: De to utbyggerne Jørgen CM Urdahl (til venstre) fra Eidsvåg fabrikker og Tom Steckmest fra Wallem Steckmest & Co var tirsdag på befaring på Vollane sammen med Komite for miljø- og byutvikling.
Magne Fonn Hafskor
JA ETTER 20 ÅR: Jørgen CM Urdahl og plankonsulent Knut Ellefsen fra Asplan Viak (i brun jakke) viser frem planforslaget på befaringen tirsdag for medlemmene av Komite for miljø- og byutvikling. - Byrådspartiene stemmer for, forsikrer Dag Skansen (H).
Magne Fonn Hafskor
JERNALDERLANDSBY: Åsane Tidende har flere ganger skrevet om de spennende arkeologiske funnene som er gjort på Vollane. - Det er viktig å få beskyttet dette området, sier Tom Steckmest.