— Både brannfolk og bønder som stilte med gjødselvogner gjorde en fantastisk innsats for å begrense og slokke brannen i Lærdal.

Bjørn Dolve, til daglig beredskapsleder i Voss brannvern, rykket ved ett-tiden i natt ut som leder for ti brannmannskaper fra Voss som jobbet hele natten for å slokke brannen i Lærdal.

-Så ut som krigssone

— Jeg har aldri vært i krigen. Men da vi ble dimittert klokken ti, og etterslokkingen pågikk, så brannområdet nærmest ut som en krigsskueplass, sier Dolve.

Han har vært i brannvesenet siden 1999, men aldri før sett en brann av et slikt omfang.

— Det var et helt spesielt oppdrag, både på grunn av størrelsen og den kraftige vinden. Det var veldig mye glør som for gjennom luften, det var gnistregn over alt, og det gjorde sløkkingsarbeidet vanskelig.

- Hele bygden i flammer

Brannen førte blant annet til at strømmen gikk i hele Lærdal.

— Da vi kjørte ut av Lærdalstunnelen og svinget ned mot Lærdalsøyri så det ut som hele bygden var i flammer.

Brannfolkene fra Voss hadde med seg egen tankbil.

— Slokkingen var alt i full gang av brannvesenet i Lærdal og andre brannfolk fra Sogn. Vi ble møtt av brannbefal fra Årdal, som ga oss innsatsordre.

Laget branngate

Mannskapene fra Voss gikk straks i gang, og fikk slokket brannen i to hus.

— Men det voldsomme gnistregnet blåste med vinden inn under skifertak og det oppsto brann i loftet på flere hus.

Da brannvesenet i Bergen kom til med sitt utstyr, ble Dolve enig med brigadeleder Kjell Ove Christoffersen derfra og brannsjef Johnnyø Skjerping i Sogn IKS om å lage en branngate for å hindre brannen i å spre seg videre til den eldste og mest verneverdige trehusbebyggelsen.

— Det fungerte slik det skulle. Vi hentet vann fra elven inn i bilene våre og pøste på alt vi kunne. Alle jobbet effektivt, og jeg føler at vi klarte å begrense brannomfanget og skade så mye som det var mulig å få til.

Viktig lærdom

Telefonsambandet fungerte ikke, men Dolve sier at det ikke hindret dem i deres arbeid.

— Hvordan tror du en slik brann hadde utviklet seg i enda tettere trehusbebyggelse, som for eksempel i deler av Bergen eller på Voss?

— Det tør jeg ikke spå. Det blir bare spekulasjoner. Men det vi har lært er hvor raskt en slilk brann kan spre seg når vindkastene er så kraftige, og hvor viktig det da er å komme seg på den riktige siden av brannen for å hindre at den får utvikle seg videre, sier Dolve.

UTBRENT: Dette synet møtte folk i Lærdal søndag morgen.
ARNE VEUM, SCANPIX