IRINA LEE EIR STEGANE

— Dette er en svært viktig avgjørelse, ikke bare for Bergens Tidende, men for hele norsk presse, sa sjefredaktør Einar Hålien etter at Høyesteretts avgjørelse ble kjent i går formiddag.

Politilekkasjer

Saken startet i 2002, da Bergens Tidende satte søkelyset mot dørvaktbransjen i Bergen. I artikkelserien ble det blant annet avdekket at flere ansatte i ett av byens vaktselskaper var dømt for vinnings-, volds- eller narkotikaforbrytelser.

BT-journalistene Trond Nygard-Sture og Gard Steiro hadde fått tak i taushetsbelagte opplysninger fra Straffesakregisteret via kilder i politiet, og avisoppslagene førte til at politiet skjerpet sine rutiner for godkjenning av dørvakter. Politiets særskilte etterforskningsorgan (SEFO) i Hordaland mente journalistene burde oppgi sine kilder, og brakte saken inn for tingretten.

Etter at Bergen tingrett avviste SEFOs krav i april 2003, gikk saken videre til lagmannsretten. Påtalemyndigheten tapte nok en gang, og saken endte dermed i Høyesterett.

— Jeg synes det er merkelig at SEFO har tatt denne saken så langt. Hadde de vært like utholdende i andre saker, så hadde kanskje allmennheten hatt litt mer respekt for arbeidet deres, sier journalist Trond Nygard-Sture.

Enstemmig

Sent onsdag ettermiddag rådslo fem dommere bak lukkete dører. Kjennelsen om at BT-journalistene ikke blir pålagt å oppgi sine kilder var enstemmig.

— Jeg er svært godt fornøyd med denne kjennelsen, sier sjefredaktør Einar Hålien.

Han understreker at muligheten for å tilby enkelte kilder anonymitet er vesentlig for at pressen skal kunne belyse viktige samfunnsspørsmål.

— Sensitivt materiale vi får fra skjulte kilder blir behandlet med stor forsiktighet fra vår side, påpeker Hålien.

Han legger til at behovet for å tilby kilder anonymitet kunne blitt mindre hvis bedrifter og offentlige instanser hadde hatt større åpenhet rundt virksomheten sin.

— Mitt inntrykk er at politiet er unødig lukket, sier Hålien.

- Strålende!

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund er meget fornøyd, men ikke så veldig overrasket over Høyesteretts avgjørelse.

— Jeg hadde blitt mer overrasket dersom BT hadde tapt saken, sier generalsekretæren.

Kokkvold mener at Høyesteretts avgjørelse bekrefter at kildevernet står sterkt, og påpeker at et mer omfattende kildevern vil føre til at flere kritikkverdige forhold blir avdekket.

— Journalistikkens første bud er åpne kilder, slik at leseren skal være i stand til å tolke den informasjonen mediene gir. Det ideelle er at navngitte kilder står frem og er medansvarlig for sine uttalelser. Kildevernet skal derfor spares til saker der det er absolutt nødvendig. Dørvaktsaken er en slik sak, mener Kokkvold.

Ernst G. Hansen har vært påtalemyndighetens advokat i alle tre rettsinstanser, og er for så vidt fornøyd med premissene i kjennelsen.

— Vi tar kjennelsen til etterretning. Premissene er greie, og gir for så vidt støtte for SEFO sitt syn, men det overordnete kildevernet vant frem, sier advokaten.

Han understreker at SEFO ikke tar avgjørelsen tungt.

— Dette er en følelsesløs historie for SEFO. Vi registrerer bare at en grense er satt. La meg si det slik, vi ville ikke spist bløtkake hvis det var vi som vant frem, sier Hansen, som nettopp har sett BTs feiring på tv.

I premissene står det blant annet følgende: «Det må her ha betydning at artikkelen 9. desember (...) var ledd i en rekke reportasjer med kritisk og undersøkende journalistikk, der både dørvaktenes tilknytning til kriminalitet og politiets passivitet og manglende kontroll var sentrale tema. Reportasjene var slik sett i ytringsfrihetens kjerneområde, hvor kildevernet er absolutt. Slik jeg ser det, må man i denne situasjon lettere akseptere at reportasjen i noen grad bringer informasjon som ikke er av samfunnsmessig betydning,....»

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund

VIKTIG AVGJØRELSE: - Dette er en svært viktig avgjørelse, ikke bare for Bergens Tidende, men for hele norsk presse, sa sjefredaktør Einar Hålien (t.v.), her flankert av journalistene Trond Nygard-Sture og Gard Steiro etter at Høyesteretts avgjørelse ble kjent i går formiddag.<p/>FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM