— Saken om Nathan illustrererat vi i dag har en uholdbar situasjon for mange barn med sterk tilknytning tilNorge som lever i usikkerhet om fremtiden sin, sier SV-leder Audun Lysbakken

  • Vi er veldig opptatt av åfinne en løsning som gjør at innvadrinngspoltiiske hensyn ikke skal settesforan barnas behov og tilknytningen barn som har vært lenge i Norge har.

Håper å få med Ap

Å være opptatt av noe er enting, å få gjennomslag hos regjeringspartner Arbeidpartiet en annen.

— Det er for tidlig å si.Dette er spørsmål som vi diskuterer med de andre regjeringspartiene, sierLysbakken.

— Hvor viktig er saken fordere?

— Det å få til noe for dissebarna betyr mye for oss. Det skal ikke stå på oss og vi håper også at Ap skalbli med på en løsning til barnas beste. Vi har fått det til flere gangertidligere, sier Lysbakken.

- Beste mulighet i rødgrønn regjering

Stortingsmeldingen om barn påflukt er varslet med det første. Der er det forventet at det kommer signaler omfremtidig politikk. Lysbakken vil ikke si noe om når den kommer, mensignaliserer at det fortsatt kan ta noe tid.

— Jeg vil ikke si noe om hvorvi er i prosessen. Jeg er mer opptatt av å få til en melding som er til bestefor barna, enn når den kommer.

— Du og Heikki Holmaas varmed på å få vedtatt en midlertidig forskrift i 2004 som gjorde at mangelengeventende asylbarn fikk bli. Den gang satt dere i opposisjon. Er detlettere for SV å få gjennomslag i opposisjon enn i regjering?

— Nei. Hadde vi vært iopposisjon i dag hadde vi ikke fått noe til med dagens stortingssammensetning.Verken Høyre eller Frp vil gjøre noe for disse barna. Jeg er helt sikkerpå at den beste muligheten for å få til noe er i den rødgrønne regjeringen.

- Folk bestemmer

Lysbakken mener også at SVhar fått til forbedringer, også for asylbarn.

— Vi fikk til endringer iutlendingsloven som skulle løse opp, men ser at praksis er strengere enn vimener den bør være, sier Lysbakken.

Selv om SV sitter i enregjering som forvalter dagens asylpolitikk, mener Lysbakken det er feil åplassere ansvar på SV.

— Hvis folk stemmer for enstrengere asylpolitikk, så blir det en strengere asylpolitikk.