• Svært mange voldsofre er ikke klar over at det er mulig å gå til sivilt søksmål mot gjerningsmannen flere år etter at volden skjedde. Derfor er dette en svært viktig prinsipiell sak, sier leder Margit Lømo i Landsforeningen for voldsofre.

Landsforeningen for voldsofre har sendt krav til Justisdepartementet om at voldsofre skal få samme rett til gratis advokatbistand som det gjerningsmennene har.

— Gratis advokatbistand vil føre til at flere ofre får sivile saker for retten og dermed får det de har krav på. I straffesaken dømmes gjerningsmennene bare til å betale oppreisning som ofte blir for almisser å regne, og det er umulig for retten å vite hva slags senskader voldsofrene får. I mange saker vet man ikke før etter flere år hvor omfattende skadene er, sier Lømo.