• Rolf Imstøl er en viktig og dyktig fagperson for oss, sier høyskoledirektør Nils Mæhle.

Han føler ikke at høyskolen har prøvd å minimalisere Imstøls arbeid med «Rocknes», slik stabilitetseksperten selv hevder.

— Vi la til rette for at Imstøl skulle få arbeide videre med fagområdet sitt ved å gi ham permisjon med lønn i flere måneder. Det mener vi er et tydelig signal om at vi verdsetter hans arbeid, sier Mæhle.

Status for Imstøls første «Rocknes»-rapport er likevel at den ikke bærer høyskolens offisielle stempel.

— Vi holder fast ved at vi har trukket rapporten tilbake. Den vil fortsatt stå som Rolf Imstøls personlige rapport. Jeg vil likevel understreke at det er viktig for høyskolen at fagpersoner som Imstøl engasjerer seg i sitt område. Hans kompetanse er viktig for oss som utdanningsinstitusjon, understreker Nils Mæhle.