Dag Nordanger er forsker og spesialist i traumepsykologi. Sammen med biskop Halvor Nordhaug har han i løpet av tirsdag hatt kontakt med flere av prestene i Årdal. De to er svært opptatt av at lokalsamfunnet må unngå polarisering og stigmatisering i kjølvannet av de brutale drapene.

— Dette er alltid en bekymring når det er en person som ikke er etnisk norsk som står bak en så grusom handling, sier Nordanger.

Tilleggsbelastning

Når en så dramatisk handling blir begått av noen som ikke er etnisk norsk, rammer dette innvandrerbefolkningen veldig sterkt, forteller Nordanger.

— Flyktninger og innvandrere reagerer med sorg, sjokk og fortvilelse, og føler med de pårørende, på lik linje med oss alle, sier traumeforskeren.

I tillegg til dette opplever mange innvandrere også en sterk frykt for å bli identifisert med gjerningsmannen og med handlingene, og de frykter for represalier.

— Vi ser tydelig fra vår egen og andres forskning at dette kommer som en tilleggsbelastning på innvandrerbefolkningen, sier Nordanger.

— Blant annet så vi dette i timene etter terrorangrepet 22. juli, før man visste at det var en norsk gjerningsmann som sto bak.

Viktig fellesskap

Psykologenog biskopen oppfordrer lokalsamfunnet til å aktivt strekke seg ut mot beboerne påasylmottaket og andre innvandrere.

-Opplevelsen av å være en del av et fellesskap eravgjørende for å komme seg videre på en best mulig måte. Mange har behov for å komme sammen, både for å få støtte, men også for å gi støtte, sier Nordanger.

Mange innvandrere er imidlertid redde for å oppsøke fellesskapet uten en invitasjon.

— De føler veldig fort en utrygghet og frykt for å bli møtt med sinne, og isolerer seg i sorgen. Isolasjon er det vi skal frykte aller mest, sier psykologen.

Kirke med stor takhøyde

Dette har også vært hovedbudskapet til biskop Halvor Nordhaug i etterspillet av drapene i Årdal.

— Her er det mange som er berørte, og det er viktig at de som bor i asylmottak ikke isoleres fraresten av samfunnet i sorgen. Det er godt om de aktivt inviteres til markeringene, slik at de føler segvelkommen og inkludert i fellesskapet, sier Nordhaug.

-Det er så fort gjort å glemme at også de er rammet og har de samme behovene forfellesskap.

Her kan kirken være et viktig samlingspunkt, mener biskopen.

— Kirkerommet har stor takhøyde, i utvidet forstand. Det et sted man kan komme sammen for å gråte, be eller tenne lys.