• Det er viktig at et kulturminne som Marstein fyr blir tatt vare på, understreker distriktssjef John Erik Hagen ved Kystverket Vest.

Han føler seg trygg på at Austevoll kommune med sine samarbeidspartnere vil gjøre nettopp det.

— Det er også viktig for oss å sikre at allmennheten får tilgang til denne naturperlen ytterst i Korsfjorden, sier Hagen.

Den siste fyrvokteren forlot Marstein fyr i 2002. Kystverket er nå inne i en fase der flere og flere fyr blir avfolket og solgt til kommunale eller private interesser. Austevoll kommune lanserte sine planer for Kystverket i november i fjor. Stormen «Inga» 12. januar fremskyndet prosessen på Marstein. Uværet herjet fælt med den gamle fyrvokterboligen og bølgevernet på øyen. Metertykke murer ble brukket ned, vinduer knust og inventaret i huset kastet hulter til bulter.

— For oss var det ikke hensiktsmessig å restaurere fyrvokterboligen. Det ble for dyrt. Valget sto mellom riving eller salg. Overtar Austevoll kommune det som står igjen, er det uten tvil den beste løsningen, sier kystdistriktssjef Hagen.

Selve fyrtårnet blir ikke solgt. Driften der er helautomatisert, og tårnet trenger minimalt med vedlikehold. Fyrtårnet ble ikke skadet av stormen «Inga». Dieselaggregatet som tidligere holdt fyr i lampen, er byttet ut med solcellepanel.

— Marstein fyr skal fortsette å gløde, og være et synlig seilingsmerke for de sjøfarende, forsikrer John Erik Hagen i Kystverket.