— Vi presser oss til det ytterste, noe som går på helsen løst. Vikarbruken fører definitivt til flere sykmeldinger, sier Ulrika Hästbacka, tillitsvalgt for sykepleierne på Landås.

BT skrev i går om sykepleiere i Fana som fortviler over omfanget av vikarer i hjemmesykepleien. På én uke var halve vaktlaget til sykepleier Sturle Larsen vikarer.

- Ikke nok ressurser

Hästbacka og sykepleiere fra flere bydeler forteller at de deler de samme erfaringene som de ansatte i Fana.

— Vikarbruken har økt veldig, og nå er den aldeles for stor. Vi har forpliktet oss til å gi en verdig eldreomsorg, men det har vi ikke ressurser til, sier Hästbacka.

Lav grunnbemanning fører til at de faste tar på seg mer arbeid enn de skal, forteller sykepleieren.

— Vi kan plutselig få svært syke eller døende pasienter å ta oss av. De oppdragene kan vi ikke gi til vikarer. Da går i stedet de fast ansatte overtid og bruker fridagene for å dekke dette, sier hun.

Hästbacka opplever at frustrasjonen er den samme i hele hjemmesykepleien i Bergen.

— Vi som er tillitsvalgte, treffes og deler erfaringer. Den samme problematikken går igjen overalt, sier hun.

Stress og mistrivsel

Hästbacka får støtte fra Anne Marie Vallestad, tillitsvalgt i hjemmesykepleien i Bergen sentrum og Ragnhild Vesteraas i hjemmesykepleien i Ytrebygda.

— Vikarbruken har økt veldig og resultatet blir flere sykmeldinger. Typiske årsaker er stress, høyt blodtrykk, mistrivsel og belastningsskader. Det meste skyldes at alt må gjøres så uforsvarlig fort, sier hun.

Oddny Miljeteig (SV) og Hallgeir Utne Hatlevik (Ap) i Komité for helse og sosial mener grunnbemanningen må opp.

— Det er klart at en stor bruk av vikarer fører til flere sykmeldinger på grunn av presset på de fast ansatte. På grunn av den innsatsstyrte finansieringen, tør en ikke ha høy nok bemanning, sier Miljeteig.

Både hun og Utne Hatlevik kritiserer finansieringsmodellen i hjemmesykepleien. Den innebærer at de enkelte sonene får inntekter basert på registrerte vedtak om hjemmesykepleie.

— Da legger enhetene lav grunnbemanning for å holde budsjettene og de blir veldig sårbare for svingninger i oppdrag. Hjemmesykepleien bør i stedet få et budsjett ut ifra den aktiviteten en forventer, slik at budsjettet gjør det mulig å ansette flere ved behov, sier Hatlevik.

- Skal ikke være slik

Liv Røssland (Frp) uttaler seg på vegne av byråd for helse og inkludering, Hilde Onarheim, som har høstferie.

Hun har forståelse for frustrasjonen blant de ansatte i hjemmesykepleien.

— Slik det fremstilles i avisen, slik skal det ikke være, sier Røssland.

— De vi kommer hjem til skal være trygge på at de får den kvaliteten på tjenesten som de skal ha. Kommunen jobber målrettet med å utdanne flere faglærte til hjemmetjenesten og vi skal se på bemanningen i forhold til vikarbruk. Helsebyråden har satt i gang arbeidet med en strukturendring i tjenesten for å unngå at brukerne får besøk av for mange ulike personer.

Røssland ønsker ikke å svare på vegne av byråden om byrådet mener grunnbemanningen må opp. Hun er uenig i at finansieringsmodellen bør endres.

— Det er et paradoks at Miljeteig og Hatlevik retter kritikk mot et system som deres egen regjering bruker, sier hun.