Avtalen kom i stand til tross for advarsler fra en tidligere sjef i Terra-Gruppen.

Avtalen dreide seg blant annet om en omgjøring av konsesjonskraftavgiften til et engangsbeløp. Dette ble gjort uten godkjennelse fra fylkesmannen, som var nødvendig fordi Vik på dette tidspunktet befant seg på den såkalte Robek-listen over kommuner og fylkeskommuner som må ha spesiell godkjennelse for å inngå avtaler om langsiktige finansielle forpliktelser.

Tidligere direktør for offentlig sektor Are Ropphaugen påpekte dette forholdet i 2001, men avtalen ble likevel undertegnet to år senere, skriver Dagens Næringsliv.