— Dette er veldig tragisk for oss i utrykningspolitiet. Angeltveit var en av våre fremste medarbeidere. Han var instruktør for nye mannskaper og viet mesteparten av livet sitt til trafikksikkerhet. Det er vanskelig å akseptere at han skulle dø på denne måten, sier sjef for utrykningspolitiet Odd Reidar Humlegård

Det er første gang i utrykningspolitiets historie at de mister en medarbeider i tjeneste.

— For oss er det et tankekors at han døde på denne måten. Vi trøster oss med at han ikke på noen måte kan lastes for ulykken, sier Humlegård.

Kom over i motsatt kjørefelt

Politimannen var sjanseløs da en møtende bilen kom over i motsatt kjørefelt, viser undersøkelser.

— Basert på flere avhør har vi kommet fram til at en møtende personbil kom over i motsatt kjørebane og traff motorsykkelen. Det er vanskelig å se at politimannen selv hadde noen mulighet for å hindre dette, sier Einar Drægebø i Spesialenheten for politisaker.

Kom fra trafikkontroll

Mannen jobbet i utrykningspolitiet og hadde deltatt i en trafikkontroll på E39 da ulykken skjedde torsdag ettermiddag. Sammen med to patruljebiler var han på vei til en ny kontroll lenger sør.

— Det er gjennomført omfattende avhør, både av de som var til stede da ulykken skjedde og de som kom til stedet like etterpå. Forklaringene deres er sammenfallende og vi anser hendelsesforløpet som avklart, sier Drægebø.

Politiet har bedt om bistand fra Vegvesenets ulykkesgruppe. Etterforskningen av ulykken vil ikke bli avsluttet før de har gitt sin rapport.

Ulykken skjedde på E39 i Romarheimsdalen i Masfjorden kommune like før klokken 15 i går ettermiddag. Polititjenestemannen patruljerte på strekningen og ble drept da han frontkolliderte med en møtende personbil.

Kolleger var øyenvitner

Det skal ikke være mistanke om at dødsfallet var resultat av en kriminell hendelse. Etterforskningen er på anmodning fra Politimesteren overlatt til Spesialenheten for politisaker på grunn av alvorlighetsgraden ved ulykken. Advokat Drægebø understreker at Spesialenheten foretar en ordinær ulykkesetterforskning.

På ulykkestidspunktet kjørte flere av motorsykkelførerens kolleger i en politibil like bak. Polititjenestemennene var øyenvitner til ulykken.

— De er naturligvis svært preget av hendelsen og blir tatt hånd om av kolleger i politiet, sier operasjonsleder ved Hordaland politidistrikt, Oddvar Nordfonn.

Ikke alvorlig skadet

Føreren av ulykkesbilen var alene i kjøretøyet og ble sendt via legevakt til Haukeland Universitetssykehus. Han skal i følge operasjonsleder Nordfonn ikke ha kommet alvorlig fysisk til skade.

Det skal ikke være grunn til å innlede rettslig forfølgelse av mannen.

Polititjenestemannens pårørende ble underrettet om hendelsen av prest og lensmann i distriktet ved halv fem -tiden i går ettermiddag.

— Slike hendelser berører alle kolleger sterkt. I slike situasjoner er politikorpset som en stor familie, sier leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

Han opplyser at det i alle politidistrikt er opprettet en kollegastøtteordning for dem som har mistet nære kolleger eller pårørende.

- Et dødsfall i året

De siste ti årene ble seks polititjenestemenn drept i tjenesten.

— Nesten én i året mister livet, anslår Johannessen.

Statistikk fra Politiets Fellesforbund viser at om lag 500 politifolk blir skadet i tjenesten hvert år. I perioden fra 2003 til 2006 ble det rapportert inn i overkant av 2000 skader i politi- og lensmannsetaten. Trafikkulykker og ulykker i forbindelse med skuddveksling er mest utbredt.

— Som politi må man leve med faren for at noe alvorlig kan skje, noen ganger i voldsom dramatikk, andre ganger i rene ulykker, sier Johannessen.

Frem til utløpet av mars i år ble det registrert 158 trafikkulykker i Hordaland. Politimannen som omkom i går ettermiddag er åttende dødsfall hittil.

KØ: Det var lange køer i området.
Erlend Spurkeland