ATLE ANDERSSON

I kjølvannet av «Rocknes»-forliset, der det ble avdekket ukjente grunner og vanskelige seilingsforhold, har Kystverket bestemt at farleden skal sikres med video og obligatorisk varsling.

Arne Sortevik mener tiltakene er altfor puslete.

— Dette er i tråd med den manglende forståelsen for hele risikobildet som Kystverket også tidligere har lagt for dagen, sier Sortevik, og sikter til hele innseilingsområdet rundt Bergen og Mongstad.

Kommende onsdag tar han saken opp i Stortingets spørretime. Sortevik spør fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) om han vil innføre seilingsbegrensninger i Vatlestraumen.

— Etter mitt syn bør en være føre var og innføre seilingsbegrensninger på visse typer last og på skip over en viss størrelse, sier Sortevik.

Han påpeker at det jevnlig går skip med lettantennelig parafin og farlig forurensende last i farleden gjennom Vatlestraumen.

— Også den sterkt økende cruisetrafikken på Bergen fører til stor trafikk med stor last av bunkersolje, sier Frp-representanten.