Dersom alle kommunene Modalen, Osterøy, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Gulen slår seg sammen, vil de ha til sammen 41.345 innbyggere per 1.1.2014.

Får tilskudd i 15 år

Regjeringen legger opp til en økonomisk modell for sammenslåing, som består av tre elementer:

Inndelingstilskudd, engangskostnader og reformstøtte. Regjeringen har regnet ut hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for en tenkt «Vesterålen» kommune med 32.600 innbyggere. Dette er noe lavere enn en Nordhordland-kommune. For Vesterålen ser regnestykket slik ut:

  • Inndelingstilskudd på ca 72 millioner i 15 år
  • 55 millioner til å dekke engangskostnader
  • 25 millioner i reformstøtte

Får mindre etterhvert

Telemarksforskning har tidligere undersøkt konsekvensene av sammenslåing i Nordhordland. Den konkluderte med at etter at de statlige tilskuddsordningene fases ut, vil overføringer til den nye kommunen ikke dekke inn overføringene til alle de gamle kommunene. Dette er overføringer som basistillegg, regionalpolitiske tilskudd og lignende.

Ordfører på Osterøy, Kari Foseid Aakre (Ap) ser ikke at det er noe særlig nytt i regjeringens tall i forhold til tallene Telemarksforskning baserer seg på.

— Vi har et vedtak i herredsstyret om at vi ønsker å fortsette som egen kommune og avslutte samarbeidet som går på kommunestruktur. Vi vinner ikke noe på dette, sier Aakre.

Hun mener hovedproblemet med å gå videre med en sammenslåingsprosess, er at regjeringen ikke har tydeliggjort hvilke oppgaver de nye kommunene skal ha.

- Overrasket

— Jeg er overrasket over at regjeringen ikke kan fortelle hvilke oppgaver vi skal løse, som vi ikke løser i dag. De kan ikke forvente at kommuner skal ta stilling til noe de ikke kjenner innholdet av. Når ikke økonomien blir styrket heller synes jeg dette blir litt tullete, sier Aakre.

- Kommunalminister Sanner har pekt på at de nye interkommunale samarbeidene flytter makten ut av kommunestyrene og er en trussel mot demokratiet. Hva tenker du om det?

— Vi har interkommunalt samarbeid når det gjelder IKT og boss. Jeg ser ikke at demokratiet på Osterøy lider noe spesielt på grunn av den biten. Jeg tror heller ikke det blir noe mer nærhet til kommunestyret om det blir flyttet til Lindås, sier Aakre.