I august i fjor skal 22-åringen ha angrepet en 15 år gammel gutt på en tursti opp mot Hellen festning i Bergen. Der skal 15-åringen ha blitt forsøkt voldtatt.

— Fulgte etter fra IKEA

Noen dager før skal han ha fulgt etter en mannlig student fra IKEA til Nattlandsveien, lagt ham i bakken og deretter tatt tak i skrittet hans.

Ser vi behovet, er det ikke uvanlig med slike tilleggsutredninger

Eirik Stolt-Nielsen, førstestatsadvokat

I mars ble 22-åringen tiltalt for begge forholdene av førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland. Han har sagt at det kan bli aktuelt å kreve forvaring for 22-åringen.

Tiltalte er tidligere dømt for å ha voldtatt en ni år gammel gutt i Kristiansand, i januar 2010. Gutten var på vei til skolen da han ble overfalt og voldtatt bak en trafokiosk i Vågsbygd.

«Langvarig innleggelse»

Tiltalen for forholdene i august 2013 ble tatt ut før de psykiatrisk sakkyndige var ferdige med sin judisielle observasjon av 22-åringen.

Nå har det oppstått så pass stor usikkerhet knyttet til om tiltalte er tilregnelig eller ikke, at Stolt-Nielsen ønsker å få ham innlagt for observasjon.

— Hvis retten går med på det, snakker vi om en langvarig innleggelse. St. Olavs Hospital avdeling Brøset er et aktuelt sted for en slik utredning, sier Stolt-Nielsen.

— Det betyr i så fall at tiltalte blir innlagt og observert av fagfolk 24 timer i døgnet.

- Hvorfor er det nødvendig?

— De første sakkyndige konkluderte med en viss grad av usikkerhet i forhold til om 22-åringen er tilregnelig eller ikke. Ser vi behovet, er det ikke uvanlig med slike tilleggsutredninger. Spørsmålet om tilregnelighet er avgjørende, både for 22-åringens rettsvern og for hvilken straff vi kan kreve i saken. Er han utilregnelig, kan han heller ikke dømmes til forvaring, sier Stolt-Nielsen.

— Vi ønsker å være sikre og gi domstolene et best mulig vurderingsgrunnlag. Det er en alvorlig sak med potensielt stor straff og en forholdsvis ung tiltalt. Da er det viktig å være så sikre og så nøyaktige som vi kan.

Ikke diskutert

22-åringens forsvarer, Harald Johannessen, er enig i at den første sakkyndigrapporten etterlot tvil om tilregnelighetsspørsmålet.

— Da er det i praksis bare to alternativer: Det må oppnevnes to nye sakkyndige, eller han må innlegges til observasjon, sier Johannessen.

- Hvordan vil dere stille dere til innleggelse? Det er en ganske tidkrevende og inngripende prosess?

— Innleggelse er jo noe man kan motsette seg. Men jeg har ikke fått diskutert dette med min klient ennå. Det skal jeg gjøre onsdag, sier forsvareren.

Tilregnelig i 2010

22-åringen har ifølge Johannessen erkjent de faktiske forhold, men uten å erkjenne straffskyld.

Han har forklart at han ikke husker noe fra hendelsene, men antar det må være rett at han står bak.

Også i forbindelse med voldtektssaken i Kristiansand i 2010 ble det gjort psykiatriske vurderinger av mannen, som da var 17 år. Den gangen ble han funnet tilregnelig.

«AVGJØRENDE»: - Det er ikke uvanlig med slike tilleggsutredninger. Spørsmålet om tilregnelighet er avgjørende for saken, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland. Han tok ut tiltalen mot 22-åringen. ARKIVFOTO: Odd E. Nerbø