HANS K. MJELVA

RV sendte i går et åpnet brev til byrådet, og er svært kritisk til Stor-Bergen Boligbyggelags rolle bak prosjektet om et 50-metersbasseng på Nymark.

«Hva får Stor-Bergen BBL i bytte for sin omfattende innsats for å utrede og presse frem Nymark-prosjektet», spør RVs tre bystyrerepresentanter Torstein Dahle, Stine Akre og Marte Mjøs Persen.

— Det vet vi ikke, sier fungerende toppsjef i Stor-Bergen Per Eystein Thue, når BT formidler spørsmålet videre.

— Vi er inne som en samfunnsnyttig aktør, og vi mener vi har gitt Bergen kommune en god idé, sier han.

Vil ikke inn i bassenget

Ifølge Thue og Jensen var ikke 50-metersbasseng på Nymark i deres tanker da de kjøpte seg inn i Brann Stadion i desember 2002, en måned etter Bergensia Badeland skrinla planer om et kombinert badeland og 50-metersbasseng på Nygårdstangen.

Tanken på Nymark-bassenget kom ifølge toppene i Stor-Bergen først når det ble klart at Statsbygg planla et 25-metersbasseng i tilknytning til det nye Høyskolebygget på Krohnstad.

— Vi har registrert at Bergen kommune har slitt med å få til en svømmearena på Nygårdstangen. Da det ble klart at Høyskolen også planla et 25-metersbasseng på Krohnstad så vi mulighetene, sier Thue.

— Hvilken rolle skal dere spille videre når det gjelder 50-metersbassenget?

— Ingen, sier han, og blir supplert av Steinar Jensen, som i tillegg til å være kvalitet- og miljøsjef i Stor-Bergen også er daglig leder i Brann Stadion AS.

— Vi er nok en ideell aktør, mer enn mange andre. Vi har et motiv, og det er å skape et bedre samfunn, sier han.

Politiske bånd

Bergensia Badeland, som onsdag leverte inn et søksmål på 143 millioner kroner mot Bergen kommune, var i sin tid en konkurrent til Vannkanten, som Stor-Bergen boligbyggelag står bak.

Det kan være nærliggende å tro at Stor-Bergen, som har nære bånd til det politiske miljøet i byen, fikk forpurret planene til konkurrenten. Men det avviser Thue blankt.

— Vi hadde ingen kontakt med det politiske miljøet i saken, verken politisk eller administrativt. Selvsagt er vi glad for at vi var først ute med badeland, men dette er ikke vår måte å jobbe på, seier Thue. Han satt i bystyret for Arbeiderpartiet frem til høsten 1999, og har tidligere vært leder for Ap i Bergen. Han representerer i dag partiet som styremedlem i Gaia Trafikk og Vest Norges Opera.

Administrerende direktør Olav Bjaadal, som Thue vikarierer for, er medlem i Venstre.

Sikrer Stadion-investering

Thue og Jensen legger ikke skjul på at et 50-metersbasseng på Nymark kan bidra til at kommunen ruster opp hele området rundt Brann Stadion. Boligbyggelaget eier i dag 51 prosent av Stadion, men eiendommen slutter ved ytterveggene. Resten av området eier kommunen.

Stor-Bergen har laget skisser for en ny Stadion - «om dette skulle være ønskelig fra sportsklubben Brann sin side», som Thue formulerer det.

I skissen har Stor-Bergen tegnet inn fire leilighetskomplekser i hjørnene på Stadion, med til sammen 150 leiligheter.

De siste årene er det blitt lansert en rekke planer om ny Stadion, eller byarena - på Nøstet, Nygårdstangen, Solheimsviken og Mindemyren. Blir planene om 50-metersbassenget og opprustningen av Nymark-området til byens idrettssentrum virkelighet, vil det bli vanskelig å legge Stadion noe annet sted.

Jan Eilert Lohne (Ap), som har representert kommunen i Stor-Bergens styre i snart 10 år, tror boligbyggelaget her har styrket sin stilling.

— Det vil jeg tro, sånn umiddelbart. Vi kan ikke ha to byarenaer, for å si det slik. Hvis de utvikler Brann Stadion for arena for fotball, er vanskelig å tenke seg at det blir utviklet en ny arena. Stor-Bergen vil ha interesse av det, i og med at de eier arenaen, sier Lohne.

Ledelsen i boligbyggelaget toner ned ønsket om å beholde Stadion på Nymark.

— Det går an å leve med en løsning uten Stadion. Det går jo an å omregulere området til andre ting, som for eksempel boliger, sier Thue.