ROY HILMAR SVENDSEN

— Det er for galt at det må en dødsulykke til, sier ordfører i Meland, Solbjørg Åmdal Sandvik (H). Hun er en av dem som har presset på for å få veien utvidet.

17 år gamle Daniel Thorvaldsen fra Tveit i Meland omkom i ulykken på Fløksand sent mandag kveld. 17-åringen kom kjørende fra Rossland på en 125-kubikk motorsykkel, og kjørte inn i fronten på en rutebuss fra HSD noen hundre meter etter avkjørselen til golfbanen.

Familien og vennene til Daniel startet i går en spontan underskriftskampanje for å presse Vegvesenet til å utbedre veien på Fløksand.

— Vi vil gjøre alt vi kan for å få bedre vei her ute, sier Øystein Bratshaug (18) som var en god kamerat av den avdøde 17-åringen.

Mange underskrifter

Det var Daniels fetter som fikk ideen til underskriftskampanjen. Nærmere hundre personer skrev seg på i går etter at familie, venner og naboer hadde vært samlet til minnestund på ulykkesstedet klokken 12.00.

Stemningen blant unge og voksne på Meland var preget av sjokk og vantro i går etter den tragiske ulykken. På ulykkesstedet lå det blomster og fakler allerede tidlig på morgenen i går, og utpå dagen var blomsterhaugen vokst betraktelig.

Etter minnestunden på ulykkesstedet i går formiddag samlet ungdommer seg i Meierihuset på Rossland for å snakke sammen, eller med prest og voksne.

Ulykkespunktet ligger i en slakk sving i bunnen av en lang bakke, og har i mange år vært et fryktet sted for bilistene i Meland på grunn av smal vei og svært dårlig sikt.

— Det hadde helt klart vært ønskelig med bredere vei. Det har vært flere stygge ulykker akkurat der. Jeg har selv vært med på å plukke opp kroppsdeler etter en alvorlig trafikkulykke på 70-tallet, sier politioverbetjent Svein Fammestad.

I går ble både bussjåføren og flere passasjerer avhørt, men politiet vil foreløpig ikke si noe sikkert om årsaken til ulykken. 17-åringen hadde en kamerat sittende bakpå, noe som ifølge Fammestad er tillatt. Kameraten ble ikke alvorlig skadd.

«Ikke prioritert»

Meland kommune og politiet har i mange år presset på for å få utvidet riksvei 564 forbi Fløksand til to kjørefelt. Planene er så konkrete at de er tatt med i en reguleringsplan for området og i trafikksikkerhetsplanen for Meland. Likevel har ingenting skjedd.

— Vi ønsker å utvide veifyllingen og få bort litt av fjellet slik at det blir bedre møtemuligheter for bilen. Men dette er jo et pengespørsmål, og hittil har det strandet hos Vegvesenet, sier kommunalsjef Jens Bjordal til BT.

Senioringeniør Tor Høyland ved Statens vegvesen i Bergen forteller at strekningen ikke er prioritert i perioden frem til 2005.

— Det er mange faktorer som spiller inn når vi vurderer hvilke veier som skal utbedres, blant annet hvorvidt det er en spesielt ulykkesbelastet strekning, forklarer Høyland.

Vegvesenet utarbeider for tiden forslag til tiltak i forbindelse med nasjonal transportplan for perioden 2006 til 2009. Flere prosjekter blir nå vurdert på nytt, og Høyland bekrefter at det kan bli aktuelt å utbedre ulykkesveien på Meland.

— Dette er et område vi vil vurdere i neste periode, ut fra trafikksikkerhetsplanen og ikke minst at det nå har vært en tragisk ulykke der, sier Tor Høyland.

- Behandlet som utkant

Både politikere og ansatte i kommunen fortviler over at Meland gjentatte ganger er blir oversett når Vegvesenet skal bruke penger på å utbedre veiene.

— Vi går med en følelse av at Meland blir behandlet som utkant, en avkjørsel fra stamveien. Jeg har jo forståelse for at det er begrenset med midler, men det er veldig fortvilende for oss, sier ordføreren.

— Vegvesenet er avhengige av sentrale rammer, og må prøve å prioritere etter beste evne, sier seniorrådgiver Tor Høyland.

Ordfører Sandvik lover at kommunepolitikerne i Meland vil legge ytterligere press på Staten og Vegvesenet for å få bevilget penger til veiene i Meland.

— Dersom det var to kjørefelt på Fløksand, hadde denne ulykken kanskje aldri skjedd, sier Sandvik.

GOD VENN: - Daniel var en blid og fornøyd gutt og en god venn for oss alle, sier kameraten Øystein Bratshaug (18), som besøkte ulykkesstedet i går. <br/>Foto: VEGAR VALDE