Det var i gårsdagens utgave av Bergens Tidende Høyres stortingsrepresentant Øyvind Halleraker angrep SVs oljepolitikk. Halleraker viste til at SV har stemt imot 13 oljeutbygginger i Nordsjøen, og hevdet det ville vært en katastrofe for Vestlandet hvis ikke disse feltene hadde vært utbygd. I tillegg til færre sysselsatte i offshoreindustrien og reduserte inntekter til Staten, mente Halleraker industrien som leverer til oljegigantene ville hatt et enormt problem.

— Jeg er litt forundret av at dette utspillet kommer fra et parti som sitter i regjering på et tidspunkt hvor vi har mer enn 100.000 arbeidsledige. De burde bruke energien sin på å få folk i arbeid i stedet for å kritisere vår politikk, sier SVs Hallgeir Langeland, som er nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han understreker at SV slett ikke er imot alle utbygginger på norsk sokkel, men at de ønsker å redusere tempoet av miljøpolitiske grunner.

— Dessuten ønsker SV å styre hvilke verft som får oppdrag, sånn at vi sikrer norske arbeidsplasser. En del verft i Norge, for eksempel Kværner Rosenberg, sliter fordi de ikke får nok oppdrag. Hvis Stortinget hadde fulgt SVs ønske om å gi Snøhvit-kontrakten til Rosendal-verftet, hadde situasjonen vært en annen, sier Langeland.

EØS-avtalen legger begrensninger på muligheten for ikke å la utenlandske firmaer delta på anbudsrunder.

— Men for det første ønsker ikke vi i SV denne avtalen. Og for andre er det ingen grunn til at vi alltid skal være den flinkeste i klassen, sier Langeland, og viser til at for eksempel Storbritannia gir store kontrakter til egne verft.