Leder i Fyllingsdalen bydelsstyre, Gunnar W. Ramsdal (Ap) er ikke overrasket når vi forteller at byrådet forslår å legge ned bydelsstyrene. Han mener dette ikke er til fordel for innbyggerne, som han mener vil styrke ordningen, ikke fjerne den.

— Vi har stilt byrådene kritiske spørsmål om lokale saker, og det har gitt dem merarbeid. De har sett oss som en «pain in the ass», sier Ramsdal. Eller på godt norsk: en sann plage.

Bydelsstyrene ble opprettet i februar 2008 til en prislapp på 12 millioner kroner i året. Tre av disse skulle gå til frikjøp av lederne i en 20 prosents stilling.

Nye bydelsstyrer

Ikke supperåd

Ramsdal mener at medias omtale av bydelsstyrene som «supperåd» har hjulpet Byrådet å foreslå nedleggelse.

— Jeg leser tallene i den omtalte rapporten som at 42 prosent av innbyggerne vil endre og styrke ordningen, ikke legge den ned, sier han.

Ramsdal får støtte hos en annen bydelsstyreleder, Bjørn Kolstad.

— Resultatet av spørreundersøkelsen er tross alt at et flertall vil beholde ordningen, om enn i en annen form, dvs. utvide fullmaktene, mener han.

Her kan du selv lese om undersøkelsen:

En trist dag

  • Det er en trist dag for nærdemokratiet i bydelene. Bydelstyrene har hatt en viktig ombudsrolle i bydelene. Her i Ytrebygda bydel har vi løst saker som ikke ville vært løst uten bydelstyret. Nærheten til beboerene er viktig. De fleste sakene i bydelstyret i Ytrebygda er det tverrpolitisk enighet om. Vi ønsker det beste for beboerene i den bydelen vi bor i. HVOR BLIR DET AV DEMOKRATIET I BERGEN, skriver Stig Hammersland, bydelstyreleder i Ytrebygda i en e-post til bt.no.

Det er overraskende at bydelsstyrene skal legges ned før man har hatt en gjennomgang og evaluering av ordningen , sier Arvid Nilsen (KrF), leder for Laksevåg Bydelsstyre.

Det er leder Eivind H. Hermansen (H) i Fana bydelsstyre enig i.

— Det er trist. Det er også et uttrykk for at vi har en presset kommuneøkonomi og at man må omprioritere, sier han.

— Vi mister noe i forhold til nærdemokratiet, på møtet i Fana om skolebruksplanen møtte hele 200 mennesker frem. Det er lettere for innbyggerne å kontakte meg som de kjenner, enn bystyrerepresentantene, sier han.

Selvoppfyllende profeti

  • Når byrådet vil legge ned bydelsstyrene for å spare penger, benytter de seg av argumentet at bydelsstyrene har hatt for liten betydning. Det naturlige alternativet er å utvide fullmaktene, la bydelsstyrene få flere oppgaver av lokal karakter og oppfylle de internasjonale kravene om mer lokaldemokrati.

Sånn som byrådet nå foreslår, blir det å la ordningen dø ut som et selvoppfyllende profeti, sier Bjørn Kolstad (SV), leder av bydelsstyre i Årstad.

Aps Kristin Akselberg, leder i Arna, mener at ordningen har styrket lokaldemokratiet slik som intensjonen var. Hun mener det er svært uheldig at bydelsstyrene blir lagt ned nå. Også hun mener at ordningen bør følge valgperioden.

— Jeg mener at lokalkunnskapen som medlemmene har når det gjelder høringsuttalelser fra bydelsstyrene (f.eks. trafikksikkerhetsplan, strategiplan, sykkelstrategiplan, skolebruksplan, budsjett) er viktige innspill til komité eller bystyre, og som bystyrerepresentantene ikke alltid klarer å fange opp uten bydelsstyrene, sier hun.

Byrådsleder i Åsane, Guttorm Alvsaker (FrP), er ikke like kritisk til forslaget om nedleggelse. Han mener andre tiltak må settes igang for å hindre at lokaldemokratiet blir svekket, dersom bydelsstyrene forsvinner. Ett av tiltakene er ordfører og partifelle Gunnar Bakkes besøk i bydelene to ganger i året.

Ikke varslet

Byrådets plan var å fortelle byrådslederne om nedleggingsforslaget på et møte på rådhuset i dag kl. 11. Invitasjonen ble sendt kl 08.42, og flere av bydelsstyrelederne var helt ukjent både med forslaget og e-posten som lå ulest i innboksen deres da vi ringte litt før 11.

— Jeg reiste hjemmefra klokken syv i morges og sitter som hoveddommer i Forliksrådet i hele dag, så det visste jeg ikke, sier leder i Åsane, Guttorm Alvsaker (Frp).

Gunnar W Ramsdal (Ap) var heller ikke orientert. Etter at vi hadde ringt, sjekket han e-posten og fant en melding om hastemøte hos byrådslederen kl 11.00. Det var da 2 minutter til møtet skulle være.

— Dette var arrogant, de kunne i det minste sendt en sms, sier Ramsdal, som også er på jobb og ikke kunne hive seg rundt på så kort varsel.

— Vi pleier ikke å ha slike møter, men ønsket å informere bydelsstyrelederne. Vi har respekt for at budsjettet først må overleveres bystyret, og derfor var dette det tidligste vi kunne ha møtet, sier Monica Mælands politiske rådgiver, Morten Storebø, som har sendt ut eposten.

Kun tre bydelsstyreledere klarte å møte på et par timers varsel, ifølge Storebø.

— Det er beklagelig, og i etterpåklokskapens lys så kunne vi ha sendt dem en sms, sier han.

Hva synes du om at Byrådet vil legge ned bydelsstyrene?