— Vi er littengstelige for at idealister skal reise ned til Vest-Afrika. Når land er ikrise er det fort gjort at en bråte mennesker ønsker å hjelpe, sier lege KarinRønning, avdelingsdirektør for smitteovervåkingen på Folkehelseinstituttet.

De kan bådeutgjøre en fare for Norge og landet de forsøker å hjelpe, forklarer hun.

— Vi trenger ikke smittede idealister.

-Gjør situasjonen mer krevende

Størst fare kan de frivillige likevel utgjøre for landene de reiser ned til.

— I ensituasjon som den vi ser i Vest-Afrika nå, krever det stor grad av koordinasjonfor at hjelpeorganisasjonene ikke skal bli til bry. Utsetter man seg forsmitte, må man behandles i den lokale helsetjenesten og dermed belastesykehusene ekstra, sier avdelingsdirektøren.

- Hvordan vil syke hjelpearbeidere påvirke Ebola-faren i Norge?

— Det vil være denenkeltes helseforsikring som avgjør om man blir hentet hjem til Norge på en raskog forsvarlig form. Vi skal nok få gitt dem god behandling i Norge, men dette er ikke noe vi ønsker oss, sier Rønning

-Gi penger i stedet

Rønning mener vi allerede har sett tegn på problemene som kan komme.

— Viså at Veteranforeningen sendtened en person forrige uke. Vi vet ikke hvordan vedkommende skal fungere dernede, men vi bekymrer oss for en situasjon der det blir en ukontrollert mengde hjelpevilligepersoner som reiser ned.

— Vil man absolutt reise ned, gjør det med de store hjelpeorganisasjonene som Røde Kors eller Leger Uten Grenser.

Det er fortsatt ikke aktuelt med reisebegrensning til områdene, forteller Folkehelseinstituttet. Rønning er klar på hva som er den mest effektive måten å hjelpe på.

— Detviktigste de kan bidra med er penger. Landene trenger økonomiske tilskudd for å få helsevesenet på beina, sier Rønning.

MER KREVENDE: - Norske frivillige kan gjøre situasjonen i Vest-Afrika mer krevende for alle parter, sier lege Karin Rønning, avdelingsdirektør for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.