— Det er jo ikke revolusjonerende endringer som foreslås. Men det kan bli spennende å få inn mennesker som ikke går i menigheten, sier Monika Solberg.

Hun har vært med i Levende Ord i ti år, og mener det er på tide at menigheten får en flatere struktur.

— Det er veldig fornuftig. Bare vent noen måneder, så skal dere se, argumenter hun - og får støtte fra Mary Johnsen:

— Enevald Flåten får et apparat rundt seg og dermed flere bein å stå på, påpeker hun.

Liv Selnes har bakgrunn fra pinsebevegelsen, og anbefaler deres modell med ledergrupper.

— Jeg har opplevd veldig mye bra i Levende Ord, men jeg tror det er på tide med flere likestilte ledere, sier hun.

Alle ønsker Enevald Flåten god bedring og håper han stiller uthvilt på jobb igjen.

— Vi er kjempeglade i ham. Men menigheten står ikke og faller med Flåten, sier Solberg.