• Saka med Nathan viser at det nyttar å seie ifrå, sa Aina Heldal Bøe til alle som laurdag protesterte mot behandlinga av asylbarn.

I drivande, iskaldt regn markerte eit par hundre frammøtte sterk misnøye med norsk asylpolitikk på Festplassen laurdag ettermiddag.

— Det er vanskeleg å forstå at regjeringa ikkje har greidd å finne ei betre løysing for desse barna, når vi ser det breie engasjementet, sa Aina Heldal Bøe frå scenen.

- Leggje seg utan frykt

Ho var blant dei som stod i spissen for kampen for at Nathan Eshete skulle få bli i Noreg med familien sin. Kampen førte fram, og i går stod Nathan saman med Bøe på Festplassen.

Nathan og Taiman er dessverre ikkje noko unntak. Unntaket i dei sakene er det veldige engasjementet. Det nyttar å seie ifrå, sa Bøe, som ikkje var nøgd med kompromisset som regjeringa har forhandla fram.

— Desse barna må kunne leggje seg om kvelden utan å vere redde for politiet, kveld etter kveld, år etter år, kravde ho.

Brei koalisjon

Ikkje mindre enn 30 ulike organisasjonar stilte seg bak demonstrasjonen på Festplassen: Både Redd Barna, LO, Arbeidarpartiet, Skolenes landsforbund Hordaland, Norsk Folkehjelp, KrFU, Senterpartiet, SV, Raudt, AUF, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom og Humanetisk Forbund var med.

"22. mars for humanitet"-arrangementet vart leia av Erling Borgen. Hovudparolene var "Barnas beste først - la asylbarna bli" og "Ingen lukkede asylmottak". Også i Oslo, Trondheim og fleire andre byar var det tilsvarande arrangement.

Sakna støvlane

— Det er rett og slett heilt feil at desse barna blir sendt ut, sa Kristina Skyberg, som var ein av dei frammøtte som heldt ut i regnbygene. Ho stilte sjølv opp som artist på støttekonserten for Taiman Agid Fatah tidlegare i vinter.

  • Eg skulle tatt på støvlar i dag. Men dette er ei veldig viktig sak, så det går fint, sa Skyberg.