— Jeg er bekymret dersom det er slik at disse tiltakene svekker beredskapen for oss som bor i Hardanger. Vi forutsetter at myndighetene tar hensyn til at flysikkerheten ivaretas, sier ordfører i Granvin, Jan Ivar Rødland (Ap).

Granvinsfjorden er i dag fri for kraftspenn og ofte flyr luftambulansehelikopteret nede langs fjorden ved dårlig vær.

— Jeg har selv sett at helikopteret kommer inn fjorden ved dårlig vær og det ikke klarer å fly over fjellet, sier Rødland.

Også ordfører Mona Hellesnes (V) i Ulvik deler Rødlands bekymring.

  • Det er klart at med de avstandene vi har til sykehus, tåler vi ikke en ytterligere svekkelse av akuttberedskapen, sier Hellesnes.

Hun viser til at luftambulansen er blitt brukt som begrunnelse for sammenslåing av ambulansetjenesten i Hardanger.

Saken fortsetter nedenfor boksen.

  • Denne saken er nok et eksempel som illustrerer hvor lite gjennomtenkt en del av disse tingene som kommer fra departementet er, sier Hellesnes.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) mener uttalelsene fra Norsk Luftambulanse taler for at kraftlinjesaken må behandles i Stortinget.

— Dette har sider ved seg som er ganske dramatiske, om dette er riktig. Vi kan ikke stelle oss sånn at vi skaper økt utrygghet for luftfarten, sier Sortevik.

  • Dette viser nødvendigheten av å få behandlet hele saken grundig. At olje- og energiministeren skal orientere Stortinget er vel og bra, men det gir ingen saksbehandling. En stortingsbehandling vil gi langt mer åpenhet rundt alle sider ved denne saken, sier Sortevik.