— Mobiltelefonnettet er ikke et verktøy for krisehåndtering. Vi har en tendens til å stole blindt på internett og mobiltelefoni, og blir derfor fort sårbare når det faller ut. Vi kan ikke forvente at det er oppe hele tiden, sier Hans Kristian Madsen, avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Han mener både privatpersoner, virksomheter og beredskapsetater stoler for mye på at mobilnettet skal være oppe til enhver tid.

— Mobilnettet har stor leveransesikkerhet, fungerer i de fleste situasjoner og har veldig god dekning. Mobiltelefon er blitt et vanlig verktøy for alle, også for nødetatene og andre med beredskapsansvar. Da må man også være klar over at nettet kan svikte, noe det vil gjøre. En må være bevisst på at dette ikke er et verktøy for nødkommunikasjon, sier Madsen.

- Kan bli bedre

Han mener beredskapsetatene kan bli flinkere til å sørge for at det finnes alternativer til kommunikasjon.

To gode alternativer er sikringsradioen, som benyttes i landbruket og av skogeiere, og radioamatørenes system, mener Madsen.

Vi har en tendens til å stole blindt på internett og mobiltelefoni, og blir derfor fort sårbare når det faller ut. Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

— Brannvesenet benytter sikringsradioen aktivt i forbindelse med skogbranner. Radioamatørene inngår også i den frivillige beredskapen. Flere beredskapsetater kan definitivt koble dette tettere til seg.

Nødnett også sårbart

Det nye digitale nødnettet vil være ferdig utbygd i Norge i 2015. Nødnettet skal brukes for kommunikasjon mellom politi, brannvesen og helsepersonell. Det vil være uavhengig av det offentlige telefonnettet og mindre sårbart for driftsproblemer. Men også dette nettet kan være sårbart i situasjoner med dårlig vær, særlig når strømforsyningen svikter.

— Nødnettet har strøm som kraftforsyning og vil være sårbart i visse sammenhenger i forhold til strømforsyningen. Det bygges inn batterireserver i basestasjonene, men den varer ikke evig. Kapasiteten er opp til 48 timer i noen av stasjonene. Hvor lang tid man skal ha reservestrøm, er avhengig av hvor mye penger en er villig til å legge inn i det, sier han.

Avhengig av satellittelefon

I Vågsøy kommune fikk de fleste tilbake strøm og mobildekning etter to døgn. Ordfører Morten Hagen er kritisk til beredskapen.

— Det er overraskende at alt av strømnett og kommunikasjon forsvant. Det gjaldt ikke bare mobilnett, men fasttelefoner, internettforbindelse og til og med VHF-kanal 16 på kysten forsvant. Vi hadde ingen mulighet til å komme ut bortsett fra satellittelefon, sier han.

Han mener dette viser at sikkerheten ikke er god nok. Kommunen tok i bruk en satellittelefon ombord i den flunkende nye fiskebåten MS Frøyanes som lå til kai i Måløy. Folk fra kommunen ble stasjonert i båten så lenge strømbruddet varte. I tillegg brukte de håndsett fra brannvesenet og Røde Kors.

— Det må være større sikkerhet. Myndighetene må sørge for at telenettet er dekket opp med reservestrøm, så ikke alt detter ut. Dette må opprettes på en del viktige punkter som gjør at kommunen kan fungere, sier ordføreren.

ADVARER: Hans Kristian Madsen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap