• Vi skyver ikke svake elever foran oss. Ingen av de elevene som i dag har tilbud ved disse skolene vil miste det, sier fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Han leder arbeidet med program for handlefridom i fylkeskommunen.

— Men det må være lov å se på hvordan ansvar er fordelt. Og det er åpenbart noe som henger igjen fra overføringen av spesialisthelsetjenesten til staten, sier Nilsen.

Han fremholder at fylkeskommunen ikke kan ta på seg oppgaver og kostnader som egentlig er statens ansvar. Særlig ikke når staten bestemmer både fylkeskommunes inntekter og ansvarsområder.

— Det vil jo bety at det blir mindre penger til de oppgavene vi skal løse, for eksempel videregående opplæring og kollektivtrafikk. De elevene det her er snakk om, skal få sitt tilbud, men andre elever og kollektivreisende skal ikke måtte betale for det med et dårligere tilbud.

— Jeg synes også det er ganske drøyt av Joril Christensen fra Arbeiderpartiet å komme med kritikk mot dette. Hele bakgrunnen for gjennomgangen av sparemuligheter er jo den ubalansen i fylkesøkonomien som Arbeiderpartiet skapte under sitt styre, sier Tom-Christer Nilsen.