— I saker hvor det oppstår personskader skal trafikkleder orienteres muntlig med en gang. Politiet skal også varsles. At det ikke skjedde i dette tilfellet, må vi ta kritikk på, sier informasjonssjef Johan Nicolay Leganger i Gaia Trafikk.

Han mener det er flere uheldige side ved saken.

— Sjåføren skulle aldri tatt på passasjerene i lyskrysset på Torget. Det strider mot selskapets regler, sier Leganger.

Så langt imøtekommer han Eli Valheims kritikk, men mener det er feil at selskapet ikke tar saken alvorlig.

— Vi har gått gjennom saken i detalj for å finne ut hva som skjedde. Ledelsen har vært samlet til flere møter. Det som har skjedd blir tatt meget alvorlig.

At sjåføren fortsatt kjører buss i selskapet forklarer Leganger med at det er politiets oppgave å ta fra noen førerkortet.

— Selskapet har mulighet til å ta sjåfører ut av tjeneste. Det har ikke vært vurdert som nødvendig i denne saken, sier informasjonssjefen.

— Hva må til for at det skal skje?

— Det er en helhetsvurdering av mange forhold. Ingen saker er like. Nå avventer vi politiets etterforskning.

Han forstår at Valheim har vanskelig for å ha tillit til selskapet.

— At vi ikke kontaktet henne med en gang, skyldes igjen at ledelsen ikke ble varslet fordi saken ikke ble rapport med personskade. Det beklager vi. Vi har virkelig medfølelse med denne kvinnen, og er fullstendig klar over at dette kunne gått virkelig galt, sier Leganger.