• Det var kun makt og profitt det dreide seg om. Vi skulle knuses fullstendig. Hele idealismen var ødelagt.

Slik omtalte en tidligere tillitsvalgt forholdet mellom Norges Handikapforbund Bergen (NHFB) og fylkeslaget i Bergen tingrett i går.

Mannen (52) fortalte at lokallaget mer eller mindre ble strippet for muligheter til inntektsgivende aktiviteter av fylkeslag og Handikapforbundet nasjonalt.

— Idealistisk arbeid

52-åringen er tiltalt for grov utroskap mot NHFB etter at han og fem andre stiftet en ny forening og deretter overførte både NHFBs eiendom og eiendeler til det nye laget.

Tanken, forklarte han, var at det nye laget skulle skaffe seg den friheten de trengte for å skaffe inntekter til aktiviteter og idealistisk arbeid blant funksjonshemmede.

Til tross for at de seks tiltalte ifølge tiltalen var med på å overføre alle verdiene til det nye laget, så avviste 52-åringen at det var en konkurrerende organisasjon de opprettet.

— Hensikten var å få til kontinuitet i arbeidet for funksjonshemmede, sa han.

BT skrev i går at konfliktene internt for alvor tok av etter at lokallaget kjøpte en eiendom for 10 millioner kroner.

- Ikke egen vinning

Han fortalte i retten i går at konfliktene også inkluderte regulær trakassering av ansatte i NHFB begått av enkelte styremedlemmer.

— Da jeg kom tilbake fra ferie i 2003 var hele idealismen ødelagt, sa han.

Advokat Arild Dyngeland, forsvarer for en av de andre tiltalte, reiste tidligere på dagen tvil om hele grunnlaget for tiltalen. Han påpekte at tiltalen forutsetter at de tidligere tillitsvalgte hadde til vinnings- eller skadehensikt med transaksjonene som strippet NHFB for eiendeler.

Han viste blant annet til at lokallaget gikk med store underskudd og var insolvent, og at hensikten med den nye organisasjonen ikke var å berike seg selv, men å ivareta interessene til de samme medlemmene som tidligere.

Han påpekte også at gjelden langt oversteg verdien av eiendommen de tok med på lasset i 2004.