• Selvfølgelig skal vi ta hallikene, sier politimester Vidar Refvik i Hordaland politidistrikt.

Han mener at det feilaktig er skapt et inntrykk av at halliker får ture frem som de vil i Bergen.

I Stortingets spørretime onsdag tok Audun Lysbakken (SV) opp det han oppfattet som Bergens-politiets manglende vilje til å prioritere halliksaker. Justisminister Odd Einar Dørum forsikret i sitt svar at han vil se til at politiet har ressurser til å stanse bordellvirksomhet. Både BA og BT har de siste par årene avdekket flere tilfeller av organisert salg av seksuelle tjenester.

— Det er feil at vi ikke prioriterer slike saker. Samtidig kan de være vanskelig å oppklare, sier politimester Refvik.

Han viser til at det er betydelig lettere for avisene enn for politiet å få opplysninger fra prostituerte og horekunder. - Avisene kan beskytte sine kilder. Vi er avhengig av åpenhet fra våre vitner, sier Refvik.

Prostitusjon og kjøp av seksuelle tjenester er ikke straffbart. Å organisere slik virksomhet og ta seg betalt for det, derimot, kommer inn under straffeloven. - Hallikvirksomhet kan ofte være en del av større, organisert kriminalitet. Slikt er vi selvsagt interessert i å avdekke, sier politimesteren.

Samtidig viser han til at halliketterforskning kan være komplisert.

— De virkelige bakmennene sitter ofte i et helt annet land, i Russland, Latvia, Litauen, eller hvor det må være. Det kan gjøre det vrient å ta dem, sier Vidar Refvik. Han har ellers ikke noe inntrykk av at Bergen er en by full av bordeller. - Politiet har ingen holdepunkter for at hallikvirksomhet er spesielt utbredt her, sier politimesteren.

Vidar Refvik peker videre på at politiet i et par av de siste bordellsakene konsekvent har sendt flere av de prostituerte ut av landet fordi de manglet oppholdstillatelse.

For tiden etterforsker politiet én konkret bordellsak. BA avdekket nylig at det foregikk salg av seksuelle tjenester fra et lokale i Bjørnsons gate. Det er denne saken politiet ser nærmere på.

VANSKELIG: – Det er ofte vanskelig å ta hallikene, men politiet i Bergen er selvsagt interessert i å ta bakmennene, sier politimester Vidar Refvik.
FOTO: WERNER JUVIK.