— Vi må gjøre det innenfor rammene for drift og vedlikehold. Vi har ikke noen ekstra midler som følge av verneplanen. Men vi må finne rom til å gjøre den ren og skikkelig, sier distriktssjefen i Bergen distrikt, Olav Finne.

Det viser seg at Statens vegvesen selv har utarbeidet en landsplan for verning av veier, broer og kulturminner, og der finner vi Smørsbroen. Verneplanen var ferdig i 2002.

Bergens Tidende har de siste dagene skrevet om Smørsbroen, som er full av mose, grønske, skritt og tagging. Anton Svanevik som tok kontakt med oss og som er nabo til broen, er forferdet over det dårlige vedlikeholdet.

Gjøre vårt beste

Vurderingen av Smørsbroen er at den har uvanlige kvaliteter for tiden den ble bygd i. Derfor foreslås det at det utarbeides spesifikke vernebestemmelser som sikrer broens arkitektoniske og kunstneriske elementer.

Det var Samferdselsdepartementet som i 1997 ga Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en landsverneplan for veier og broer, i samarbeid med riksantikvaren.

«Vi vil gjøre vårt beste for å følge opp og sørge for å få bevart og formidlet veihistorien på en slik måte at også kommende generasjoner skal få glede av den.», står det i forordet signert vegdirektør Olav Søfteland.

Bør ha ressurser

— Veivesenet har tatt dette arbeidet på alvor, og har jobbet hardt for denne planen, men nå ser det ut til at intensjonen i den ikke er fulgt opp, verken politisk eller budsjettmessig, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

Han satt selv i komiteen som utarbeidet planen, og er forbauset over at ikke Statens vegvesen i Bergen ser ut til å kjenne bedre til den.

— De bør ha ressurser til å følge opp Smørsbroen, sier han.

Nilsen, Arne