• Vi i kommunen må selvfølgelig ha en holdning om at det vi gjør med den ene hånden samsvarer med det vi gjør med den andre, sier finansbyråd Trond Tystad.

Han mener imidlertid at det er vanskelig for en så stor organisasjon som Bergen kommune å ha oversikt over hva som skjer i enhver avdeling til enhver tid.

— Det er selvfølgelig ikke i kommunens interesse å presse opp prisen på et objekt vi skal betale for. Men vi kan heller ikke gardere oss mot dette, fordi vi har så mange ulike virksomheter.

Men nå har vi hørt om denne saken, og vi skal se på det. Vi skal prøve å pare beina, sier Tystad.

Han understreker at han ikke kjenner til standarden på huset i Damsgårdsveien 176.

— Men vi har en gjennomgang av hospitsene nå, og da er det naturlig å se på dette også. Hvis det er av en slik standard at vi ikke bør bruke det, så må vi ta hensyn til det, sier Tystad.

Byråd for miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen, ønsker ikke å kommentere det sosiale aspektet ved saken, bare det som handler om ekspropriasjonen.

Han tror ikke at huseier Martin Engesets argument om høye leieinntekter vil påvirke erstatningssummen.

— Det argumentet kommer til å bli kontakt avvist. Kravet hans er helt håpløst, og det er helt uaktuelt at vi betaler fem millioner for huset, sier Johnsen.

Han er sikker på at lagmannsretten vil ta hensyn til husets reelle verdi på bakgrunn av standard og beliggenhet.

-Engeset kan ikke bare endre bruksområde for huset, og så skal det plutselig ha dobbel verdi, sier Johnsen.

Det har ikke lyktes BT å få tak i sosialbyråd Helen Nordeide Fløisand den siste uken.