• Hvis nye studenter sammenlikner oss med den videregående skolen, er det klart vi kommer skeivt ut, sier Leiv Sydnes, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen.

— Universitetet har ikke, og skal ikke ha, like tett oppfølging som det studentene er vant med fra videregående.

Spørsmålene i stud.mag-undersøkelsen er stilt knappe to måneder etter studiestart for ferske studenter. «Jeg opplever at det er tett oppfølging av studentene på mitt studium», var det de skulle ta stilling til.

— Det var mer interessant hvis erfarne studenter ble spurt om oppfølgingen både før og etter kvalitetsreformen, for å se om de merket bedring, mener Leiv Sydnes.

Han sier at fagene ved universitetet har opplevd ulik grad av forandringer etter innføringen av kvalitetsreformen.

— Omstilling tar tid. Og det er heller ikke noe mål at studenter på alle fag skal jobbe i smågrupper til alle tider. På noen fag er den beste formen for læring å overlate mye av lesingen til studentene, sier Sydnes.

I egne undersøkelser scorer universitetet høyere på tilfredshet.

Sydnes tar alvorlig påstanden fra NIFU-forsker Elisabeth Hovdhaugen om at universitetet kanskje lover mer enn de holder i sine studiekataloger.

— Vi ønsker ikke å skape falske forventninger, og vil se på dette, sier viserektor for utdanning.