Det er konklusjonen til Anne Kverneland Bogsnes (bildet), Nav-direktør i Hordaland.

Hun gleder seg over at nesten 85 prosent av brukerne er fornøyd med den servicen de får når de har et ærend på Nav-kontoret.

– Med så mange brukere som vi har, er det umulig å gjøre alle til lags, mener Bogsnes. Derfor er det langsiktige målet at ni av ti skal bli fornøyd.

De Nav-ansattes første konkrete mål er få vekk køene og forkorte ventetiden. Målet er å ha redusert antall saker som venter på behandling til samme nivå som i 2006 innen utgangen av året. Bogsnes mener hun og hennes medarbeidere har gode muligheter til å klare det.

– Vi har verktøyet som skal til. Nå er det bare å brette opp armene gå i gang, sier Bogsnes.

Som en følge av etableringen av Nav, ble sosialkontorene i Bergen flyttet til de nyopprettede Nav-kontorene. De ansatte på sosialkontorene deler nå kontorfellesskap med de Nav-ansatte.

– Fusjoner er alltid vanskelige. Sammenslåingen av Trygdeetaten, Aetat og sosialkontorene er en av de største fusjonene vi har hatt i Norge. Vi er på vei til å bli mer samkjørte. Men vi har ennå litt vei å gå før vi blir en enhet, sier helsebyråd i Bergen, Christine Meyer, etter sin første gjennomgang av resultatene av brukerundersøkelsen.