— Det er helt uvirkelig, det er litt trist, sier Demi Coudray, da BT forteller om elevundersøkelsen som viser at stadig flere barn rapporterer om mobbing på skolen.

— Det er vanskelig å forstå, vi har ikke opplevd mobbing, sier Sylvia Manueldas.

Sammen med vennene Tobias, Amalie og Denise, forteller de fem om lite mobbing i sin skolehverdag på St. Paul skole. Og oppdager de erting eller mobbing, vet de hva de skal gjøre.

— Vi sier ifra til læreren, griper inn og prøver å stoppe dersom det er noen som blir ertet.

I klassen har de lest historier, hørt om gruppepress og diskutert hva de selv ville gjort i mobbesituasjoner.

Rektor på St. Paul er ikke like krystallklar som de fem syvendeklassingen på at det ikke forekommer mobbing på hans skole.

— Elevundersøkelsen viser at vi heldigvis ligger godt an. Men mobbing forekommer også her. Da er vi bevisste og griper rett inn i saken, sier Høgh.

Erfaringen på skolen viser at foreldrene er mye flinkere å møte opp når det handler spesielt om deres eget barn, enn om de blir kalt inn til et generelt foreldremøte. Derfor blir bare de foreldrene det gjelder kalt inn når det oppstår en mobbesituasjon.

For å komme mobbingen i møte, legger skolen opp til tydelige klasseregler, at lærerne er synlige og tydelige, og at det er et trygt og gjennomsiktig miljø. Skolen oppfordrer til et miljø der elevene tør å «tyste», at de sier ifra til skolen dersom det er noe som foregår.

— Det er vanskelig å definere hva som er en enkelthendelse og hva som er mobbing. Derfor må temaet være aktualisert til enhver tid. Vi må bygge holdning og forståelse for hva mobbing er, også hos foreldrene, sier inspektør Ronny Michelsen.

— Det vanskeligst å oppdage er den skjulte mobbingen, med utestenging og så videre.