Det skriver kommunikasjonssjef i Forsvaret, Birgitte Frisch, i en mail til BT.

BT sendte mandag en rekke spørsmål til Forsvaret, som Forsvaret ikke så seg i stand til å svare på. BT mottok en mail med følgende svar fra Frisch:

«Dette dreier seg om en svært stor gruppe mennesker, men Forsvaret er selvsagt også interessert i å undersøke dette. Spørsmålet er imidlertid hvilken offentlig instans som skal ha dette ansvaret, og Forsvaret har kun ansvaret for stadig tjenestegjørende personell. Vi har likevel et samarbeid med Kreftregisteret, og vi vil oppfordre veteraner som mener at deres skade eller sykdom skyldes tidligere tjeneste om å ta kontakt med Veteranadministrasjonen i Forsvaret.»