• Vi prøver nå å rydde opp i alle gamle krav, sier orlogskaptein Einar Magerøy, nestkommanderende ved Forsvarets regnskapsstab på Sverresborg.

Han erkjenner at det har vært en del startproblemer ved innføringen av nytt regnskapssystem og sentraliseringen av all fakturabehandling i Bergen.

— De fleste systemfeilene er nå rettet opp, men vi ligger fortsatt noe etter i opprydningsarbeidet, sier han.

Enkelte forfalte regninger er opp til ett år gamle.

— Vi kan ikke uten videre betale slike regninger. Vi må sjekke om kravene er reelle, og finne ut hva fakturaene dreier seg om, sier orlogskaptein Magerøy.

30 dager

En av forklaringene på at Forsvaret mottar purringer og inkassovarsler, er at alle regninger automatisk blir lagt inn med en generell betalingsfrist på 30 dager. Får Forsvaret fakturaer med kortere forfall, blir de ikke betalt i tide.

— Vi synes derfor ikke at tallet på inkassosaker, varsler og purringer er unormalt stort. Det vil alltid være slike saker. Noen kan også skyldes krav vi bestrider. Andre regninger er ikke godt nok spesifisert. Da tar det gjerne litt tid før vi finner ut av dem. I mellomtiden har gjerne det aktuelle firmaet sendt ut en automatisk purring, sier Einar Magerøy.

Forlanger forskudd

Han bekrefter å ha hørt at enkelte leverandører nå forlanger forskuddsbetaling for å levere varer eller tjenester til Forsvaret.

— Vi i regnskapsstaben er imidlertid ikke blitt direkte kontaktet om dette, sier han.

Magerøy avviser at det nye regnskapssystemet ble satt i drift uten å være testet.

— I ettertid innser vi likevel at testingen kunne ha vært mer omfattende, sier nestkommanderende ved regnskapsstaben på Sverresborg.