Nærbutikken på Paradis er en type kolonialhandel det ikke finnes så mange av lenger. De siste tre årene er det Lien Vu som har drevet den. Ektemannen Hai Nguyen er pensjonist, men hjelper henne av og til.

Han forteller at omsetningen falt umiddelbart etter at bybanebyggingen startet på Paradis i september. — Det gikk fra 15.000 kroner til 5000 kroner fra en dag til den neste, forteller Hai.

Gikk gjennom lageret

Etter det har tapet jevnt over ligget på 60 prosent. Bybanen har gravd i veien rett utenfor butikken, en stund måtte kundene gå inn gjennom lageret på baksiden. Nå er det bygget en liten gangvei fram til butikken.

— Mange er sikkert redde for å få støv og skitt på seg, sier Hai.

Hai forteller at butikken tidvis har vært tildekket av presenninger. I tillegg har de mistet alle parkeringsplassene sine. Og det er først og fremst de tilfeldige kundene de har mistet. Men han skryter voldsomt av nærkundene sine.

— De er utrolig flinke til å støtte oss. Og det er vi svært takknemlige for.

Fornøyd med utbygger

Hai er også svært fornøyd med kontakten med bybaneutbygger NCC.

— Folkene i NCC har vært veldig hjelpsomme og forståelsesfulle. Neste uke får vi en ny og bedre bro frem til døren vår. Og Bybanen har lovet at de skal være ferdig utenfor her i midten av desember, forteller Hai Nguyen.

— Så vi overlever nok Bybanen, sier han.

INNEGRAVD: Paradis Kolonial er for tiden omringet av grus og gravegroper, og har tapt mye omsetning. Men innehaverne er optimister. I midten av desember skal gravingen være ferdig.