— Jeg har betalt. Jeg betalte i går, sier en mann som skal kastes ut fra en kommunal bolig.

Han viser frem en kvittering med stempel fra kemneren. På innsiden kan man høre et barn som gråter.

Namsfullmektig Karl-Heinz Thelen sier at de må sjekke med Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) om han faktisk har betalt. Etter mange minutter og flere telefoner, får de endelig bekreftet at mannen har gjort opp for seg og ikke skal kastes ut likevel.

— Vi bruker mye unødvendig tid på å sjekke om vedkommende snakker sant og virkelig har betalt, sier Thelen.

- Kunne vært unngått

Han mener noen av oppdragene til Namsfogden og alle telefonene på stedet kunne vært unngått dersom kommunikasjonen mellom offentlige etater hadde vært bedre.

— Vi opplever at folk kastes ut av kommunale boliger fordi Nav ikke betaler regningen. Slik skal det ikke være, sier Thelen.

Namsfogden har også opplevd at de har kastet ut personer som ikke skulle vært kastet ut.

TOM: Den kommunale leiligheten i Arna var tom da Namsfogden kom for å kaste ut vedkommende.

— Det er fortvilende når det skjer. Ikke minst for dem som blir kastet ut, sier namsfullmektig Trine Haugland.

Namsfogden ønsker seg blant annet en direktetelefon til Nav, slik at de kan få en rask avklaring på om personen som skal kastes ut har betalt eller ikke. Nå må vi stå i samme kø som alle andre og bruker unødvendig mye tid i telefonkø, sier hun.

Mange gjenganger

Mannen som holdt på å bli kastet ut forteller at det er andre gangen familien får besøk av Namsfogden. Da rakk de å skifte lås før han fikk vist dem kvitteringen fra kemneren.

— Noen ganger er det vanskelig for meg å ha nok penger til å betale regningene. Jeg jobber bare 70 prosent og får ikke bostøtte. Jeg prøver virkelig å betale alt og jeg vil ikke at de skal komme tilbake, sier han før han lukker igjen døren.

Thelen og Haugland setter seg inn i bilen igjen og setter kursen mot Arna. Denne gangen er det en mann i begynnelsen av 20-årene som skal kastes ut. Men den kommunale leiligheten er tom. Det eneste som står igjen er en lampe, en ny seng fra Ikea og post fra november 2011.

— Vedkommende i denne kommunale boligen har ikke betalt husleien siden før sommeren. At den sto tom var ukjent for meg. Vihar jevnlig folk ute i områdene for å utføre ulike oppdrag ogda får vi tilbakemelding om spesielleforhold som f.eks. at leiligheter står tom, sier Bjarte Høysæter i Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB).

Det er BBB som eier den tomme leiligheten.

— Det er dessverre mange gjengangere som ikke betaler husleien. For oss er dette veldig dårlig butikk og i dette tilfellet her i Arna, er det heller ingenting av verdi i leiligheten, legger han til.

- Alt på stell

Bjarte Høysæter i BBB sier at de gjør det de kan og at utkastelse er en siste løsning i de aller fleste tilfeller.

— Vi forsøker å finne gode løsninger som kan hindre dette. Ved økonomisk misligholdfår leietaker mange varsler før namsmannen kommer på døren. Vi forsøker også å ta kontakt med leietaker forå se om det er mulig å få laget en avtale om hvorledes kravet kan betales. BBB er i løpende dialog med sosialtjenesten for å løse saker dersom det er mulig, sier Høysæter.

Trond Stigen, Seksjonssjef ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing mener også rutinene er gode nok. Han sier også at rutinene evalueres årlig.

— Det har allerede vært en lang prosess før Namsfogden står på døren. Og vil Namsfogden ha svar på om vedkommende har betalt eller ikke, må de ringe kemneren. Det er der husleien skal innbetales og det er de som kan fortelle om pengene er kommet inn på konto. Nav vil ikke få vite dette før det er gått litt tid, sier Trond Stigen.

GJENGANGER: Familien i denne kommunale leiligheten har hatt besøk av Namsfogden i Bergen tidligere. - Jeg har ikke lyst til å ha dem på besøk igjen, sier familiefaren.
MARITA AAREKOL