I 1970 var vi fire milliarder. I 2011 er vi syv milliarder. Det er en økning på 3 millirder på litt over 40 år. Kryvi mener at den kraftige utviklingen skyldes de store fremskrittene innenfor medisin.

— Flere barn lever opp og mennesker lever generelt lenger, sier professoren.

Bortskjemte egoister

Han mener også at effektiviseringen i jordbruket fører til at vi produserer mer mat enn før.

— Vi oppfører oss som noen bortskjemte egoister. Vi mennesker tar nå mer enn jorden kan gi oss. Det vi driver med er rovdrift. Det vil gå tomt, og det kan føre til katastrofe, sier Kryvi.

Professoren mener at befolkningsveksten er årsaken til en rekke problmer vi har i verden i dag.

— Klimaproblemene kommer jo av at vi er så mange på jorden. Når folk snakker om klimaproblemer, snakker de jo bare om effekten. De snakker ikke om årsaken, som er befolkningsveksten.

Han mener at politkere og verdenledere ikke tør diskutere problemene som kommer med den befolkningsvekst.

— Jeg tror de er redd for å fornærme noen eller få problemer med religiøse ledere, sier Kryvi.

- Hva mener du kan være løsningen på den raske befolkningsveksten?

— Det er to ting vi må gjøre. Vi må tørre og diskutere befolkningsveksten, og vi må skaffe mer prevensjon til områdene der veksten er størst.

Professoren synes det er vanskelig å si hvordan dette konkret kan gjøres, men mener at bistand burde fokusere mer på å snakke med folk om prevensjon og distrubere prevensjon,

— Ett-barnspolitikk kan også fungere. Men det er vanskelig å få til, fordi det i noen land ikke finnes ordentlige systemer og samfunnsstrukturer. Det vil derfor være vanskelig å kreve inn høye skatter fra familier med mange barn, sier Kryvi.

Norge

— I Norge merker vi problemene ved at folk fra land som er rammet av befolkningsvekst strømmer til oss, sier Kryvi.

Han mener også at folk ikke bør få mer enn to barn, det gjelder også nordmenn.

- Hvor mange barn har du?

— Jeg har to barn.

Professoren fortviler over politikers manglende engasjement for å stagge befolkningsveksten, og han ser ikke lyst på framtiden.

— Jeg er en pessimist. Hvis ikke vi gjør noe med befolkningsveksten snart vil det ende i katastrofe, sult, tørke og sykdom. Det er spesielle tider vi lever i, sier professoren.

— Det er å bestille sultkatastrofer å ha så mange mennesker på jorden.

Hva synes du om at vi blir syv milliarder mennesker i verden?