Hotelldirektøren understreker at det nye tilbygget ble nokså forskjellig fra det han opprinnelig byggemeldte.

– Internt hadde vi et ønske om å holde en rød tråd gjennom utbyggingene. Sementklossen fra 1950-tallet, som ble kåret til Hordalands styggeste bygning, kledde vi inn på nittitallet nettopp for å få mer helhet. Det er mange runder med flere aktører som gjør at vi nå har fått et moderne tilbygg og ikke et i gammel stil, forteller han.

Curlingbane

Voss kommune brukte Fylkeskonservatoren som faginstans da utbyggingsprosjektet skulle godkjennes.

– Det er litt merkelig med tanke på at hotellet verken er vernet eller fredet. At kommunen bruker fylkeskonservatoren handler om ressursmangel og for lite kompetanse i Voss kommune.

– Representanten fra Fylkeskonservatoren ønsker at man skal kunne se når tingene er bygd, og mener det er viktig å skille gammelt og nytt. Men hvis man skal kunne se alle påbygg gjennom over 100 år, blir det ingen helhet. Tilbygget er et kompromiss på flere områder, sier hotelldirektøren.

Han er likevel glad for at nytt kjøkken nå er i bruk, og understreker at funksjonalitet var det viktigste med dette tilbygget.

– Vi planlegger nå en utendørs curlingbane på taket.

Usikker fremtid

I 2008 brant det gamle hotellkjøkkenet ned. Reparasjon av brannskader og nytt kjøkken har kostet 60 millioner kroner.

Med finanskrise og usikre tider i reiselivsbransjen er det ikke bestemt når resten av utbyggingsprosjektet kan gjennomføres.

– Jeg er enig i at tilbygget blir stående litt alene slik det nå står, sier Fleischer Tønjum.

Det har ikke lykkes BT å få en kommentar fra ordføreren i Voss kommune.

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd har ikke selv jobbet med denne saken, den er håndtert av en av hans medarbeidere som nå er i svangerskapspermisjon. Ekerhovd er på ferie og har heller ikke sett tilbygget.