— Å avkreve urinprøver er ikke en oppgave for rektorer, men for politiet, mener rektor ved Voss vidaregåande skule, Jorunn Lødemel.

— Noen av disse tiltakene går ut over privatlivet, og vi har tross alt et viktig prinsipp om rettsvern i norsk lovverk. Vi kan ikke ha strengere regler i skolen enn det som gjelder for samfunnet ellers, sier hun.

- Vanvittig drastisk

— Fri og bevare meg vel!

Slik lyder rektor Omar Mekkis umiddelbare reaksjon på forslaget fra Arne Sortevik. Han er rektor ved Skranevatnet skole, som har elever opptil 8. klasse.

— Forslaget virker vanvittig drastisk. At rektor skal kunne påta seg en form for politimyndighet, er jeg meget skeptisk til.

Mekki sier at det er utenkelig å benytte slike virkemidler i den aldersgruppen han administrerer, men understreker at det er viktig å undersøke alle muligheter for å avdekke misbruk.

— Vi må ikke være naive og blåøyde. Politi, helsevesen og skole må sette seg ned og diskutere hva vi skal gjøre når det er mistanke om langing eller misbruk, og hva vi gjør når vi har avdekket misbruk. Men vi ønsker ikke politioppgaver.

- Lite gjennomtenkt

Rektor Helge Monrad Haaland ved Kjøkkelvik skole i Loddefjord synes Frp-forslaget er dårlig.

— Dette virker veldig lite gjennomtenkt, og er ikke akkurat egnet til å skape tillit mellom voksne og ungdom. Å gjennomføre disse tiltakene ville dessuten være praktisk umulig.

Heller ikke rektoren ved Stord vidaregåande skule synes at forslaget bidrar til et bedre skolemiljø:

Tillit

— Skoledrift baserer seg på tillit begge veier. Dette forslaget er vel tøft, og kan skape problemer i skolen. Jeg ville tro at det finnes andre måter å bekjempe narkotika på, sier Egil Y. Bergesen.

— Hva om du som rektor fikk autorisasjon til å avkreve urinprøver?

— Det er ikke den rollen jeg helst vil ha. I dag er det anledning til å tilkalle politiet, hvis det er behov for å få utført en slik kontroll. Om denne muligheten blir brukt, er en annen sak.