– Slik utviklingen i lønnen for politifolk har vært, har det gått ut over våre ressurser. Politiet er blitt mindre synlig, for vi har ikke folk til å patruljere så mye som vi kunne ønsket, sier varatillitsvalgt ved Arna og Åsane politistasjon, politibetjent Marit Hanson, til Åsane Tidende.

Godt oppmøte fra Åsane

Åsane Tidende fortalte i forrige uke at 1200 medlemmer av politiets fellesforbund organiserte en massiv postkortkampanje for å bedre lønnsvilkårene blant politifolk i Norge. Medlemmene sendte hvert sitt kort til statsminister Jens Stoltenberg med påskriften «Hvorfor synes du ikke jeg er mer verd?»

– Det var svært mange som stilte opp her i Bergen, og fra Åsane var det godt oppmøte. Men dette er nok bare en begynnelse. Det er store forbedringer i lønnen som skal til for at forholdene er verdige for politifolkene, forteller hun.

Halvparten så mange søkere

På Arna og Åsane politistasjon merkes det at lønnsnivået er lavt. Tre stillinger er for tiden ikke besatt. To av dem har vært lyst ut, men det later til at ingen vil ha dem. Nå skal de lyses ut på nytt, men Hanson er ikke optimistisk.

– Sannsynligvis klarer vi å få det til på et vis, men det er ikke slik det var tidligere. Før var det svært attraktivt å få jobb i politiet i Bergen. Nå sliter vi med å besette stillinger. Og det er ikke så rart, med den lønnen som tilbys, sier hun.

Hanson forteller også at Politihøgskolen har merket store forandringer med tiden.

– For ti-tjue år siden var det om lag 4000 søkere. Den gang var det slik at bare en del av de kvalifiserte søkerne kom inn. I dag er det om lag halvparten så mange søkere, og så godt som alle de kvalifiserte kommer inn, sier hun.

Behovet vil vokse

Ifølge Hanson går statistikkene for politiet i negative retninger. Hun forteller at det i dag er om lag 300 færre politifolk i Norge enn for ti år siden. Ved Arna og Åsane politistasjon arbeider det 44 politiansatte, inkludert lensmannen på Osterøy.

– Dette er et distrikt med om lag 55.000 mennesker, og er av størrelse som en av Norges aller største byer. Jeg mener det kunne vært flere politifolk her. Nå blir det spennende å se, når Åsane vokser ytterligere med ti tusen mennesker de neste ti årene. Behovet for politifolk vil selvsagt også vokse, sier hun.

Hanson understreker at folk i Åsane allerede merker mangelen på politiressurser, og hun tror det vil bli enda verre med tiden, om ikke yrket gjøres mer attraktivt.

– Det er flere deler av politiet som blir skadelidende. Vi kan ikke overse nød og alvorlige situasjoner, så det er patruljeringen og det forebyggende arbeidet det går mest ut over, sier hun.

Streik

I løpet av de neste to årene vil tre til fire ansatte slutte ved Arna og Åsane Politistasjon, og disse stillingene må også besettes. Marit Hanson forteller at politiforbundets lønnskrav er 80.000 kroner i økning, fordelt på to år.

– Det er en stor økning, men den er nødvendig. Jeg forstår at også andre yrkesgrupper er misfornøyde med egne lønnsforhold, men vi er nødt til å tenke på oss selv nå. Om ikke kravene blir imøtekommet, tror jeg det vil bli streik. Det som skjer i politiet nå, er begynnelsen på en krise, sier hun.

Etter snart 26 år i jobben, tjener Marit Hanson 355.000 kroner i året. Nyutdannede politiansatte tjener 280.000 kroner.

– Jeg er lei av å måtte jobbe overtid, netter, julaften og 17. mai for å ha nok lønn, avslutter hun.

KRISE: - Det vi ser nå, er begynnelsen på en politikrise, sier varatillitsvalgt ved Arna og Åsane politistasjon, Marit Hanson.
Andreas Isaksen