Astrid Egge og Per Kristian Ødegaard mistet yngstesønnen fredag 28. juni i fjor. Ola hadde sommerjobb ved Indre Hordaland Miljøverk på Bjørkemoen i Voss kommune. Den 21 år gamle studenten ble klemt i hjel i en maskin som presser plast.

— Først trodde vi det var en tragisk ulykke som ingen kunne klandres for, sier Per Kristian Ødegaard.

«Juksepinn»

Arbeidstilsynet kom på tilsyn ulykkesdagen og konkluderte med at plastpressen var manipulert. Plastpressen er konstruert slik at den ikke kan startes uten at døren til innkastkammeret er lukket. Åpnes døren, brytes strømmen for å unngå klemulykker.

Men en «juksepinn» var satt i bryteren, ifølge Arbeidstilsynet. Det medførte at strømmen ikke ble kuttet når døren sto i åpen stilling. Pressen gikk dermed opp og ned med åpen dør.

Ola havnet i maskinen og ble klemt i hjel.

— Vi får nok aldri vite hvordan han havnet der, men det skulle jo ikke kunne skje, sier foreldrene.

I denne maskinen ble Ola Egge Ødegaard klemt i hjel.

Svaret i avisen

I en rapport pekte Arbeidstilsynet også på mangler i internkontrollen. De fant det nødvendig at miljøverket tok grep for å sikre at internkontrollen fungerte som den skulle.

— En uke etter at Ola ble gravlagt, ble vi invitert på seiltur av gode venner som kjente ham godt. 23. juli i var vi i båten deres på Hjellestad. Da fikk vi en tekstmelding fra en slektning som skrev at Bergens Tidende hadde en artikkel om Arbeidstilsynets konklusjon. Ingen ved miljøverket hadde fortalt oss at maskinen var manipulert, sier Per Kristian Ødegaard.

— Jeg følte meg veldig dum som hadde trodd at det var en ulykke ingen kunne klandres for, så kom svaret i avisen. Jeg fikk rett og slett vondt inni meg. Jeg hadde forventet at et offentlig selskap tok ansvar på en helt annen måte når de lot Ola betjene maskinen som ikke skulle ha vært i bruk, sier Astrid Egge.

- Burde ha innrømmet

Nå er det gått 16 måneder, og saken er fortsatt under etterforskning.

— Vi har møtt ledelsen ved Indre Hordaland Miljøverk flere ganger. De er jo selvsagt lei for det som skjedde, men de burde ha innrømmet at maskinen ikke skulle ha vært i bruk og at vår sønn ikke fikk den opplæringen han skulle ha fått. Jeg savner en ekte beklagelse og en erkjennelse fra bedriften om at maskinen var manipulert. I stedet har de flere ganger bedt om ytterligere etterforskningsskritt. Saken har dratt ut gang på gang, sier Per Kristian Ødegaard.

- Opptrådt tarvelig

Per Magne Kristiansen i advokatfirmaet Elden er foreldrenes bistandsadvokat.

Bistandsadvokat Per Magne Kristiansen (t.h.), Astrid Egge og Per Kristian Ødegaard.
DORTHE KARLSEN

— Man kan jo forsøke å tenke seg hvordan det var for Astrid og Per Kristian å få servert ulykkesårsaken i Bergens Tidende. Bedriften har så langt ikke påtatt seg noen form for ansvar, og dette gjør sorgprosessen mye vanskeligere. Ledelsen burde ha lagt seg flat fra første dag, sier Kristiansen.

— Ledelsen visste fra første dag at ulykkesmaskinen var manipulert. Det var jo bedriften som fikk laget «juksepinnen», legger han til.

- Bebreidet meg selv

Per Kristian Ødegaard forteller at ekteparet har brukt mye tid og tanker på årsaken til Olas død.

— Jeg har bebreidet meg selv for at jeg ikke spurte ham hvordan maskinen fungerte. Kanskje det kunne ha fått meg til å skjønne at noe var galt, sier faren.

Bistandsadvokat Kristiansen sier at maskinen fungerte så dårlig at verneombudet bare dager før ulykken la ned forbud mot videre bruk av maskinen før den var i orden.

— Dette ble aldri rapportert videre. Voss Kran og Maskinservice ble kalt inn for å se på maskinen. Da representanten kom, var «juksepinnen» på plass, og reparatøren fjernet den personlig. Han monterte også sikkerhetsbryteren på døren. Etter dette fungerte maskinen slik at den ikke kunne presse avfall uten at døren var lukket. Dette ble testet bare noen dager før ulykken, sier Kristiansen.

— Det viste seg imidlertid at maskinen fremdeles ikke fungerte, og reparatøren ble kontaktet igjen. Til tross for verneombudets pålegg om ikke å bruke maskinen, kom «juksepinnen» på plass igjen. Maskinen ble brukt til å presse sammen plast med åpen dør, og Ola ble satt til å betjene den, legger advokaten til.

Kritiserer rutinene

Kristiansen mener det er ingen tvil om at «juksepinnen» sto i maskinen og at bruken var i strid med pålegg fra bedriftens eget verneombud.

— Hadde bedriften hatt orden på rutinene, ville det vært enkelt å dokumentere at Ola hadde fått den nødvendige opplæring på en maskin som det ikke var manipulert med. Nå må foreldrene slite med uvissheten om han hadde fått det og om de kunne ha gjort noe annerledes. Skriftlig ansettelseskontrakt som dokumenterer opplæring finnes nemlig ikke, sier Kristiansen.

Ola Egge Ødegaard (21) omkom på Indre Hordaland Miljøverk på Bjørkemoen, der han hadde sommerjobb.
ARNE HOFSETH

Indre Hordaland Miljøverk avviste i august i fjor at de hadde brutt Arbeidsmiljøloven i forbindelse med dødsfallet. Arbeidstilsynet var misfornøyd med miljøverkets svar og kalte styret til møte i Bergen 16. desember i fjor.

Miljøverket reagerte på at to jurister fra Arbeidstilsynet stilte på møtet. Det fremgår av korrespondansen i ettertid. Dessuten reagerte de på at møtereferatet inneholdt en rekke påstander fra Arbeidstilsynet som ikke var dokumentert, ifølge miljøverket. De fikk dermed ikke mulighet til å kommentere påstandene i møtet.

— Ikke ute etter straff

Brevet er signert daglig leder Kåre Flatlandsmo og styreleder Bjørn Christensen.

— Dette er ganske klassisk for bedriftens holdning i denne saken. Den er aktiv på alt annet enn selvransakelse og meget opptatt av formelle forhold, som å vise de riktige diplomene på veggen. Jeg er mer opptatt av hvordan HMS-arbeidet er ivaretatt rent faktisk. Det er min klare oppfatning at denne saken er noe av det verste jeg har vært borti i forhold til alvorlighetsgrad, sier Kristiansen.

— Vi er ikke ute etter at noen skal straffes, men vi forventer at miljøverket tar Olas død på alvor slik at ikke noe sånt skjer igjen. For oss virker det som de har bagatellisert dette, sier Astrid Egge.

- Forferdelig lei

Tidligere ordfører på Voss, Bjørn Christensen, er styreleder i Indre Hordaland Miljøverk. Han sier til BT at så lenge saken er under politietterforskning, kan han ikke kommentere kritikken.

— Jeg er forferdelig lei meg for det som skjedde. Det var grusomt. Jeg synes også det er trist at etterforskningen har tatt så lang tid, sier Christensen.

Kåre Flatlandsmo var daglig leder ved miljøverket da ulykken skjedde.

— Jeg kan ikke kommentere dette, all den tid saken er under etterforskning, sier han.