– Bare det at de tiltar seg en myndighet til å ta fra oss dispensasjonsretten viser at de ikke har tillit til lokalt selvstyre, sier byråden.

Og nettopp lokalkunnskap er avgjørende i utformingen av en funksjonell strandsone, mener Christophersen.

– Det er forskjell på Oslofjorden og Vestlandet. Vi mangler ikke akkurat kyst, sier han.

– Det er en sentraliseringstankegang og en sosialistisk måte å tenke på som er skremmende. Hva skal man med kommuner og lokalt selvstyre hvis man ikke respekterer det? spør byråden.

Lovendringene mottas med glede hos Fylkesmannen i Hordaland.

– Dette høres veldig bra ut, sier Øistein Aasland ved miljøvernavdelingen. Han og kollegene behandler dobbelt så mange dispensasjonssøknader som noen andre fylker i landet.