Ap-politiker Geir Steinar Dale, som er partiets fraksjonsleder i komite for miljø og byutvikling, mener kommunen må ta innspillene som kommer rundt bybanetraseen til Fyllingsdalen, på alvor.

— Jeg reagerer på at man så kategorisk avviser innspill om andre trasévalg enn de fagetaten selv ønsker, sier han.

- Unødig lang reise

Dale tenker blant annet på reaksjonen på leserinnlegget til ingeniør Gaute Baarøy, som foreslo å legge Bybanen gjennom Løvstakktunnelen og i ny bro over Puddefjorden til Dokken, i stedet for den planlagte traseen via Mindemyren og Haukeland.

Det gjør reisen unødvendig lang sammenlignet med buss gjennom Løvstakktunnelen, mener Baarøy.Han skriver at «hva som skal motivere godt vante fyllingsdøler til å snirkle seg gjennom åtte stopp, få med seg både Minde Allé og Kvinneklinikken på reisen til sentrum, er vi usikre på. Vår påstand er at mange med en slik fremtidsutsikt vil prioritere bil fremfor kollektivtransport».

Ny transportkorridor

Planansvarlig for Bybanen i Bergen kommune, Solveig Mathiesen, svarte slik på spørsmålet om hvorfor kommunen har valgt trasé via Haukeland:

— Banetraséen vil betjene store arbeidsplasser og byutviklingsområder. Den vil etablere en helt ny transportkorridor mellom Fyllingsdalen og Bergensdalen. Reisevaneundersøkelsene fra 2013 viser at det allerede i dag er mange arbeidsreiser den veien. Dette er en framtidsrettet banetrasé som vil binde byen sammen på en ny måte.

Vil lære av Åsane-krangel

Geir Steinar Dale mener at Baarøy har en del poenger som fortjener å bli utredet skikkelig.

— Med den nåværende traseen glemmer man store byutviklingsområder på Dokken, studieplassene på Høyden og hele Laksevåg. Alt dette sammenholdt med kort kjøretid fra Fyllingsdalen, sier han.

Bybanetraseen til Åsane endte opp i en voldsom krangel i bystyret, blant annet basert på at mange politikere var skeptiske til utredningene fra fagetaten.

— Er det en ting vi bør ha lært av prosessen med nordgående bane, er det å ikke starte prosesser hvor man låser seg til ett alternativ og at det er det eneste gangbare, sier Dale.

Stasjon under vann?

- Men bystyret vedtok i 2010 rapporten «Fremtidig bybanenett», som anbefaler traseen fra Oasen til Mindemyren, Haukeland og sentrum. Bør man ikke bare holde seg til den planen?

— Nå er det en ny situasjon, siden byrådet har bestemt at vi skal bygge i retning Fyllingsdalen før Åsane. Da bør vi stille med et åpent sinn. Vi er selvsagt enige i at vi trenger gode løsninger for Haukeland og Minde, og vi avviser ikke trasé den veien, sier Dale.Han viser også til utfordringene i sentrum, når bybanevogner både fra Fyllingsdalen og Flesland skal sette av passasjerer og snu ved Byparken. Flere har tatt til orde for å bygge en sentralstasjon et sted i sentrum, for eksempel under Lille Lungegårdsvann.

— Dette er noe som også bør vurderes seriøst. Vi er klare til å gå i dialog med byrådet om helhetlige løsninger som er bærekraftige og fremtidsrettede, sier Dale.

- Pussig med omkamp nå

Byutviklingsbyråd Henning Warloe er overrasket over innspillet fra Dale.

— Jeg var ikke i lokalpolitikken da planen for fremtidige bybanetraseer ble behandlet i 2010, men det var Geir Steinar Dale. Jeg regner med at han deltok i debatten da. Jeg kan ikke se at det er så mye som har endret seg siden den gang. Fyllingsdalen og Haukeland ligger på de samme stedene. Så det er litt pussig å ville ta omkamp nå, sier Warloe.

Han mener traseen om Mindemyren er et columbi egg, rent byutviklingsmessig.

— Den betjener byens største arbeidsplass og utløser mye byutvikling på Mindemyren. Dessuten får vi et krysningspunkt på Kronstad, som gjør at vi kommer nærmere ideen om et bybanenettverk. Jeg kan ikke se til at det tjener noe å endre på den traseen, sier Warloe.

— Frykter du at også banen til Fyllingsdalen skal stanse i trasékrangel?

— Man skal i alle fall være klar over at en direktebane til Fyllingsdalen vil koste mer og ta lenger tid å bygge.

ÅPENT SINN: Geir Dale (Ap) mener det er for tidlig å låse seg til en trasé for Bybanen til Fyllingsdalen.
Odd E Nerbø